Đại sứ Nhật Bản là ủy viên BCĐ Chiến lược công nghiệp hóa Việt Nam – Nhật Bản

Trong lần kiện toàn BCĐ Chiến lược công nghiệp hóa Việt Nam – Nhật Bản lần này, Ủy viên mời là Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam.
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam (bên trái)
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam (bên trái)

 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1083 kiện toàn Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (Ban Chỉ đạo).

Cụ thể, kiện toàn Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 với thành phần gồm:

Trưởng ban Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng.

Phó Trưởng ban Thường trực là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

Các Ủy viên gồm:

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương;

Ông Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;

Bà Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính;

Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương;

Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Ông Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ủy viên mời là Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam.

Quế Võ