Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng từ 25/10/2020

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 10/2020/TT-BNNPTNTvề Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 25/10/2020.

Theo đó, danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam gồm:

- Thuốc sử dụng trong nông nghiệp: 1.795 hoạt chất với 4.153 tên thương phẩm;

- Thuốc trừ mồi: 15 hoạt chất với 25 tên thương phẩm;

- Thuốc bảo quản lâm sản: 7 hoạt chất với 8 tên thương phẩm;

- Thuốc khử trùng kho: 3 hoạt chất với 10 tên thương phẩm;

- Thuốc sử dụng cho sân golf: 4 hoạt chất với 4 tên thương phẩm;

- Thuốc xử lý hạt giống: 22 hoạt chất với 28 tên thương phẩm;

- Thuốc bảo quản nông sản sau thu hoạch: 1 hoạt chất với 1 tên thương phẩm.

Ngoài ra, Thông tư số 10/2020 đồng thời quy định Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam gồm:

- Thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản lâm sản: 23 hoạt chất.

- Thuốc trừ bệnh: 6 hoạt chất.

- Thuốc trừ chuột: 1 hoạt chất.

- Thuốc trừ cỏ: 1 hoạt chất.

Thông tư số 10/2020/TT-BNNPTNT có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2020.

Thanh Xuân