Điện Biên: Tăng cường hỗ trợ khuyến công giai đoạn 2021 - 2025

Để hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển công nghiệp, thời gian qua, ngành Công Thương đã triển khai 41 đề án hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp với kinh phí hơn 6 tỷ đồng. Qua đó từng bước hình thành các chuỗi công nghiệp chế biến nông sản; công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, người dân được tiêu dùng sản phẩm giá thành rẻ, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nhiều lao động nông thôn.

Chỉ tính riêng năm 2021, từ nguồn khuyến công quốc gia, khuyến công Điện Biên đã triển khai xong đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong sản xuất gạch không nung tại Công ty TNHH Đoàn Thảo tỉnh Điện Biên tại xã Na Sang, huyện Mường Chà, kinh phí hỗ trợ 300 triệu đồng. Đồng thời tiếp tục triển khai Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất đồ nội thất từ gỗ công nghiệp tại Công ty TNHH kiến trúc – nội thất NICE HOUSE tỉnh Điện Biên, kinh phí hỗ trợ 200 triệu đồng. Dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2021.

Nguồn khuyến công địa phương được triển khai đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất đồ nội thất từ Nhôm hệ tại Công ty TNHH thiết kế xây dựng và dịch vụ thương mại 36 Khánh Vũ, kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng. Dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2021. Triển khai đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến quả Macca tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển macca và giống cây lâm nghiệp Điện Biên, kinh phí hỗ trợ 150 triệu đồng. Dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2021. Triển khai thực hiện xong công tác Bình chọn SPCNNTTB cấp huyện, kinh phí hỗ trợ 150 triệu đồng, tại 5 huyện và Tp. Điện Biên phủ. Bình chọn được 40 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp huyện năm 2021.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh hiện có 2.605 cơ sở công nghiệp nông thôn, mỗi năm giải quyết việc làm cho khoảng 9.200 lao động. Năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của tỉnh đạt 3.400 tỷ đồng, đưa tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2014 - 2020 đạt 8,45%/năm.

Dự kiến đến năm 2025 giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của tỉnh đạt khoảng 14%/năm, với trên 5.000 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, ngành Công Thương đang chú trọng thực hiện các giải pháp khuyến công giai đoạn 2021 - 2025, trong đó kinh phí thực hiện dự kiến khoảng trên 23 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí này sẽ hỗ trợ thành lập doanh nghiệp cho 8 cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ 30 cơ sở đầu tư, cải tiến, ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất; xây dựng 5 mô hình trình diễn sản phẩm mới, công nghệ mới; nhân rộng 5 mô hình đang hoạt động hiệu quả.

Ðồng thời rà soát lại cơ chế, chính sách đã ban hành để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; chú trọng hỗ trợ các ngành, nghề đang có xu hướng phát triển; tập trung cải cách thủ tục hành chính, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Hoàng Lâm