Đình chỉ 11 công chức tham gia 2 đoàn kiểm tra Công ty Tenma

Vụ trưởng Vụ Tổ chức Bộ Tài chính vừa ra quyết định đình chỉ công tác các công chức thuộc Cục Thuế và Cục Hải quan Bắc Ninh tham gia kiểm tra thuế và kiểm tra sau thông quan Công ty Tenma
Công văn đình chỉ công chức cục thuế
Công văn đình chỉ công chức hải quan

Được biết có 11 công chức bị đình chỉ công tác, trong đó có Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh và nguyên Phó cục trưởng Cục thuế Bắc Ninh (người đã chuyển công tác sang Tổng cục Thuế khoảng một tháng nay)

Đà Bắc