DOC: Kết luận sơ bộ việc điều tra chống trợ cấp đinh thép nhập khẩu từ một số nước trong đó có Việt Nam

Theo Cục quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương), ngày 28 tháng 10 năm 2014, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ra quyết định sơ bộ vụ việc Hoa Kỳ điều tra chống trợ cấp với đinh thép nhập khẩu từ một số nước,

Ngày 28 tháng 10 năm 2014, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ra quyết định sơ bộ vụ việc Hoa Kỳ điều tra chống trợ cấp với đinh thép nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Theo kết luận của DOC, mức thuế suất chống trợ cấp sơ bộ áp dụng cho Việt Nam như sau:

- Thuế suất áp dụng cho 02 bị đơn bắt buộc lần lượt là 0,17% (de minimis) và 8,35%;

- Thuế suất toàn quốc là 8,35%.

Cùng với việc ban hành kết luận sơ bộ, DOC sẽ hướng dẫn Hải quan Hoa Kỳ (CBP) tạm đình chỉ thanh khoản đối với tất cả các lô hàng đinh thép nhập khẩu từ Việt Nam vào Hoa Kỳ kể từ ngày công bố thông báo trên Công báo liên bang; đồng thời yêu cầu nộp tiền ký quỹ đối với các lô hàng căn cứ trên mức thuế sơ bộ (không áp dụng với các lô hàng của bị đơn bắt buộc có biên độ trợ cấp nhỏ hơn mức tối thiểu).

Các nước/vùng lãnh thổ bị điều tra khác được kết luận sơ bộ là có biên độ trợ cấp dưới mức tối thiểu (de minimis).

Đây là vụ kiện chống trợ cấp thứ 5 của Hoa Kỳ đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Theo số liệu của Hải quan Hoa Kỳ, trong năm 2013, kim ngạch nhập khẩu sản phẩm bị điều tra từ Việt Nam đạt mức khoảng 34,7 triệu USD với tổng khối lượng 39 ngàn mét tấn, chiếm khoảng 17% thị phần nhập khẩu vào Hoa Kỳ.

Dự kiến, DOC sẽ ra kết luận cuối cùng về trợ cấp muộn nhất vào ngày 02/3/2015 (cùng thời điểm với vụ việc chống bán phá giá), trừ trường hợp được gia hạn và ITC dự kiến sẽ ra kết luận cuối cùng về thiệt hại vào tháng 4 năm 2015.

Một số thông tin chung về vụ việc

- Ngày khởi xướng điều tra: 18 tháng 6 năm 2014.

- Sản phẩm bị điều tra: Đinh thép có mã HS: 7317.00.55.02, 7317.00.55.03, 7317.00.55.05, 7317.00.55.07, 7317.00.55.08, 7317.00.55.11, 7317.00.55.18, 7317.00.55.19, 7317.00.55.20, 7317.00.55.30, 7317.00.55.40, 7317.00.55.50, 7317.00.55.60, 7317.00.55.70, 7317.00.55.80, 7317.00.55.90, 7317.00.65.30, 7317.00.65.60, 7317.00.75.00.

- Nguyên đơn: Công ty Mid Continent Steel & Wire.

- Giai đoạn điều tra: từ ngày 01/1/2013 – ngày 30/12/2013.

- Các nước/vùng lãnh thổ bị điều tra: Việt Nam, Hàn Quốc, Malaysia, Oman và Đài Loan.