Đón dòng dầu thương mại đầu tiên từ giàn BK-20 mỏ Bạch Hổ

Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro (Vietsovpetro) vừa đón dòng dầu thương mại đầu tiên từ giếng MTD-2X giàn BK-20 mỏ Bạch Hổ với lưu lượng dầu ban đầu thu được là 288 tấn/ngày đêm.
mo bach ho
Giàn BK-20 mỏ Bạch Hổ

BK-20 là giàn Mini BK đầu tiên của Vietsovpetro, là thế hệ BK nhỏ với thiết kế tối ưu, chi phí xây dựng và vận hành thấp, được Vietsovpetro giao cho Viện Nghiên cứu khoa học và thiết kế triển khai nhằm phát triển các mỏ nhỏ, mỏ cận biên.

Để kịp thời đưa giàn BK-20 vận hành theo đúng yêu cầu của Hội đồng Vietsovpetro lần thứ 50, Vietsovpetro đã đẩy nhanh công tác thiết kế, mua sắm vật tư thiết bị, tối ưu hóa công tác xây lắp trên bờ và ngoài biển, đặc biệt thiết kế bổ sung sàn kết cấu tạm thời trên chân đế nhằm phục vụ cho công tác khoan và lắp đặt cây thông ngay sau khi lắp đặt chân đế.

Ngày 22/10/2019, Vietsovpetro đã hoàn thiện lắp đặt chân đế, khối thượng tầng, các đường ống kết nối vận chuyển và cáp điện ngầm.

Đến ngày 23/10/2019, Hội đồng nghiệm thu của Vietsovpetro đã tiến hành nghiệm thu tổng thể giàn BK-20, đánh giá dự án đã được thực hiện bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối.

Nhờ đó, dự án đã hoàn thành sớm hơn 4 ngày so với kế hoạch, góp phần gia tăng sản lượng khai thác dầu trong năm 2019 là 1.152 tấn.

gian BK 20
Gia cố khối thượng tầng BK-20 trên sà lan vận chuyển

Với việc thiết kế và xây dựng thành công giàn BK-20, Vietsovpetro đã chủ động trong việc định hướng phát triển và kịp thời giao Viện Nghiên cứu khoa học và thiết kế nghiên cứu chi tiết các giải pháp tối ưu nhằm mục đích phát triển các mỏ nhỏ, mỏ cận biên trong giai đoạn tận thăm dò tới đây.

Đại diện Vietsovpetro cũng cho biết giàn BK-20 sẽ được xem xét để thiết kế xây dựng cho các khu vực tiềm năng sắp tới.

Đối với dự án BK-20, đây cũng là lần đầu tiên Vietsovpetro đưa vào vận hành khai thác trước thời hạn đồng bộ tất cả các hạng mục, bao gồm giàn BK, các đường ống kết nối ngầm và cáp điện ngầm.

BK-20 được thiết kế theo dạng giàn không người (unmanned wellhead platform), được điều khiển từ xa từ giàn mẹ là giàn CPP-3.

Kết cấu chân đế và khối thượng tầng được thiết kế ở dạng nhỏ gọn, trong đó sàn MSF, khối thượng tầng và Helideck được thiết kế thành một khối và nằm trong giới hạn 01 mã cẩu của tàu cẩu Hoàng Sa.

Tổng khối lượng xây dựng của giàn BK-20 (bao gồm cọc, chân đế và khối thượng tầng) gần 2300 tấn, giảm hơn 30% so với tổng khối lượng xây dựng các giàn BK của Vietsovpetro trước đây (như  ThTC-1/2/3, CTC-01, RC-9, BK-16, GTC-01, RC-4/5/6).

Tổng dự toán chi phí xây dựng của BK-20 giảm 28% so với dự toán chi phí xây dựng giàn ThTC-3 và giảm 37% so với giàn CTC-01.

T.Xuân