Đồng loạt đổi ava facebook, lan tỏa hành động vì an toàn thực phẩm

Để lan tỏa Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm đến nhiều triệu người trên cả nước, trong những ngày gần đây, hàng trăm người sử dụng mạng xã hội facebook đã đồng loạt đổi ava để hưởng ứng Chương trình.

Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương năm 2019 với chủ đề “Xây dựng cộng đồng hành động vì an toàn thực phẩm”, kêu gọi mỗi cá nhân tự hành động vì an toàn thực phẩm, từ đó hình thành cả cộng đồng chung tay vì an toàn thực phẩm.

Đặc biệt, để nêu cao tinh thần đoàn kết, hình thành cả cộng đồng chung tay vì an toàn thực phẩm, 100% cán bộ nhân viên Tạp chí Công Thương - đơn vị được Bộ Công Thương giao tổ chức thực hiện Chương trình đã đồng loạt đổi hình đại diện - avatar trên trang facebook cá nhân có khung hình với biểu tượng logo của Chương trình và thông điệp “Tôi hành động vì an toàn thực phẩm”.

Hành động nhỏ của mỗi cán bộ, nhân viên Tạp chí Công Thương đã góp phần tạo nên một làn sóng truyền thông rộng rãi đến với cộng đồng, đưa hình ảnh, thông điệp của Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm đến gần hơn với những người thân, bạn bè và cùng nhau chung tay xây dựng nên cộng đồng hành động vì an toàn thực phẩm.

Khi hình ảnh, thông điệp của Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm được xuất hiện trên facebook cá nhân của mỗi cán bộ, nhân viên Tạp chí Công Thương thì sẽ có hàng ngàn, hàng vạn người biết đến, tìm hiểu và sẽ chia sẻ thông tin về Chương trình đến triệu triệu người trên cả nước.

Hiện nay, trên mạng xã hội facebook, Tạp chí Công Thương - đơn vị tổ chức, thực hiện Chương trình hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019 đã cập nhật 2 khung hình ava facebook để người sử dụng có nhiều lựa chọn. Để thay đổi ava có khung hình màu xanh chuối, xin truy cập tại đây hoặc muốn thay đổi khung hình ava có hình màu xanh nhạt xin truy cập tại đây.

hành động vì an toàn thực phẩm
Người sử dụng mạng xã hội facebook có thể sử dụng một trong hai khung hình ava của Chương trình để lan tỏa, hưởng ứng Chương trình hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019

Năm 2019, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục triển khai Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương, do Tạp chí Công Thương tổ chức, với một loạt sự kiện được tổ chức tập trung trong tháng 10 và tháng 11.

Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương năm 2019 với chủ để “Xây dựng cộng đồng hành động vì an toàn thực phẩm”, kêu gọi mỗi cá nhân tự hành động vì an toàn thực phẩm, từ đó hình thành cả cộng đồng chung tay vì an toàn thực phẩm.

Chương trình năm 2019 hướng đến đông đảo các đối tượng từ người sản xuất, kinh doanh thực phẩm đến người tiêu dùng và cả các cơ quan quản lý nhà nước.

Điểm nhấn của Chương trình năm 2019 là chuỗi hoạt động "Tôi hành động vì an toàn thực phẩm", khi hàng triệu sticker, poster tuyên truyền mang thông điệp “Hành động vì an toàn thực phẩm” sẽ được thực hiện in ấn và lan tỏa rộng rãi đến từng hộ gia đình, quầy hàng tại các chợ truyền thống, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm... tạo hiệu ứng lan tỏa thông điệp, thúc đẩy hành động cụ thể trong thực hiện an toàn thực phẩm.

Hiện nay, nhiều Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp, Tập đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi hưởng ứng Chương trình hành động vì an toàn thực phẩm 2019.

hành động vì an toàn thực phẩm

hành động vì an toàn thực phẩm

hành động vì an toàn thực phẩm

hành động vì an toàn thực phẩm
Hiện nay, 100% cán bộ, nhân viên Tạp chí Công Thương - đơn vị tổ chức thực hiện Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương năm 2019 đã đồng loạt thay ava facebook để hưởng ứng và lan tỏa Chương trình đến hàng triệu người trên cả nước
Hạ An