Đúng giờ - một nét văn hóa của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ

Đúng giờ không chỉ thể hiện tính nghiêm túc, nếp sống kỷ luật, mà quan trọng hơn, còn là nét văn hóa thể hiện sự tôn trọng đối với đồng nghiệp, bạn bè và tất cả mọi người. Với đặc thù sản xuất điện 24/24 giờ, tuân thủ đúng giờ cũng trở thành nét đẹp trong mỗi đơn vị ngành Điện.

Tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, nơi được coi là trái tim của ngành Điện, việc các kỹ sư, cán bộ luôn phải tuân thủ đúng giờ đã trở thành thói quen thường nhật, là nét đẹp văn hóa trong công sở.

Định nghĩa đúng giờ của một anh Trưởng ca Vận hành1 là bạn phải có mặt trước ca trực của mình 25 phút. Hàng ngày, các tổ máy vận hành phát điện bình thường, nhưng có thể xảy ra tình huống bất ngờ mà ca vận hành không lường trước được thay đổi theo từng giờ và không bao giờ giống nhau.

Đặc biệt luôn tuân thủ theo quy định trực nhật ca vận hành đã được Công ty ban hành. Chính vì thế, việc các ca vận hành có mặt sớm trước ca trực 25 phút là để có thể “làm quen” với tình trạng của hệ thống điện hiện tại, cũng như bàn giao với kỹ sư trực ca trước kỹ hơn, tỉ mỉ hơn trước khi bước vào ca trực của mình.

các vận hành viên giao ca
Giao ca trước khi trực vận hành của các công nhân viên Công ty

Không chỉ đối với riêng ca trực vận hành mà với mỗi cán bộ công nhân viên Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, việc đi làm đúng giờ, tham gia các cuộc họp đúng giờ, đi công tác đúng giờ… là một trong những biểu hiện đơn giản nhưng rất quan trọng bởi cơ quan không thể xây dựng văn hóa thành công nếu mỗi cá thể không tự xây dựng văn hóa cho riêng mình.

Tuy quy định về giờ giấc đối với mỗi đơn vị ngành Điện rất nghiêm ngặt, nhưng việc áp dụng cũng linh hoạt và phù hợp theo đặc thù của từng cơ quan, từng bộ phận. Ngoài những quy định về ngày làm 8 tiếng theo quy định của Nhà Nước, quy định chung của Tập Đoàn, của Tổng công ty Phát điện 3, thì Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ còn áp dụng một cách linh hoạt trong quản lý giờ làm việc. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ công nhân viên yên tâm công tác phục vụ ngành Điện, lại vừa hài hòa giữa việc Công ty và gia đình như các chị em nghỉ thai sản được nghỉ 1 giờ trong ngày theo chế độ và các chị em bị hành kinh được nghỉ tại chỗ 30 phút trong ngày.

Mạnh Hùng