EVN SPC: Tạo niềm tin từ chăm sóc khách hàng

Năm 2018, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) phấn đấu điện thương phẩm đạt 66,170 tỷ kWh tăng 9,62%, sản xuất kinh doanh điện tăng 8-10% so với năm 2017, mức độ hài lòng khách hàng đạt trên 8 đi

 Để đạt được các chỉ tiêu này, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của EVN SPC là đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Lãnh đạo EVN SPC chia sẻ, trong hoạt động đơn vị luôn coi trọng công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, đặc biệt trong bối cảnh ngành điện đang khó khăn như hiện nay thì nhiệm vụ này phải được đặt lên hàng đầu. 

Với mục tiêu không chỉ cung cấp đủ điện mà còn giúp khách hàng ngày càng được tiếp cận sử dụng các dịch vụ tốt hơn, ngành điện đã đầu tư rất lớn cho nguồn nhân lực chăm sóc và thực hiện dịch vụ khách hàng theo những chuẩn mực nhất định. 

Theo đó, trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, EVN SPC đã giảm các thủ tục hành chính, thành lập trung tâm chăm sóc khách hàng với nhiều dịch vụ trực tuyến tiện ích giúp khách hàng thuận lợi cập nhập thông tin, đăng ký sử dụng, thanh toán tiền điện. Hiện nay Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của EVN SPC đã tích hợp đầy đủ các tiêu chí cơ sở hạ tầng khang trang, thiết bị hiện đại, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. 

Với quy mô 73 bàn giao dịch viên, nhận đồng thời cùng lúc 120 cuộc gọi và chế độ làm việc 24/7, Trung tâm có thể phục vụ cho 6,8 triệu khách hàng sử dụng điện trên địa bàn 21 tỉnh/thành phố phía Nam. Bên cạnh đó, website chăm sóc khách hàng, tin nhắn SMS, ứng dụng trên thiết bị di động, email cũng đã phát huy hiệu quả và được khách hàng ghi nhận, đánh giá cao.

Để nâng cao hiệu quả kinh doanh, Tổng công ty đã đưa vào vận hành hệ thống SCADA/DMS và trạm không người trực, lắp đặt 228.000 công tơ điện tử, trang bị thêm 63 bộ thiết bị vệ sinh hotline, đào tạo các đội thi công sửa điện hotline cho nhiều đơn vị trực thuộc.


Từ những nỗ lực và việc làm cụ thể đó, năm 2017 Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã hoàn thành các chỉ tiêu về kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Cụ thể sản lượng điện sản xuất của đơn vị đạt 50,11 triệu kWh tăng 24,2%, doanh thu đạt 97,05% tăng 9,9%, phát triển thêm 337.092 khách hàng. Lũy kế cả năm số khách hàng toàn Tổng công ty là 7.640.215 khách hàng, trong đó có 7.009.244 khách hàng ánh sáng sinh hoạt và 630.971 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt, tốc độ tăng trưởng 4,62%.


Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2017, Tổng Giám đốc EVN SPC, ông Nguyễn Văn Hợp cho biết: Trong năm 2018 các đơn vị cần thay đổi mạnh mẽ từ tư tưởng độc quyền sang dịch vụ chăm sóc khách hàng nhằm tạo ra những thay đổi trong cách nhìn cách nghĩ cũng như tạo niềm tin cho khách hàng với ngành điện.

 Do vậy, bên cạnh việc tập trung mọi nỗ lực đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân, chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết; lập kế hoạch cắt điện trong cả năm 2018, xây dựng phương án cấp điện dự phòng cho các phụ tải lớn, phụ tải quan trọng; các đơn vị cần thay đổi cách tiếp cận, cách phục vụ đặc biệt là tinh thần, thái độ phục vụ của nhân viên với khách hàng. 

Đồng thời chủ động xây dựng phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm tra chăm sóc khách hàng, ban hành bộ tiêu chí đánh giá chất lượng cuộc gọi cũng như thực hiện cuộc gọi trở lại cho khách hàng để lắng nghe phản hồi đánh giá về chất lượng phục vụ từ đó có những điều chỉnh phù hợp.

Lê Hoa