EVN SPC: Thực hiện đồng loạt các giải pháp cấp đủ điện cho mùa khô 2019

Mùa khô năm 2019 được dự báo sẽ rất khắc nghiệt khi nhiệt độ trung bình tăng so với các năm. Vì vậy nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao liên tục trong khoảng từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2019 với công suất sử dụng khoảng 11.550 MW, tăng 11% so với cùng kỳ.

Đồng loạt triển khai thực hiện nhiều giải pháp

Để đảm bảo cung cấp đủ nguồn điện phục vụ nhu cầu an sinh xã hội, phục vụ sản xuất của các doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh thành khu vực phía Nam, Tổng công ty Điện lực Miền Nam (EVN SPC) và các đơn vị điện lực đồng loạt triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục cho mùa khô  năm 2019.

Theo đó EVN SPC tập trung triển khai các Chương trình DR/DSM (Quản lý nhu cầu sử dụng điện phía cầu) theo chủ trương của Chính phủ; xây dựng phương án điều hòa, tiết giảm phụ tải với khách hàng 110KV, khách hàng sử dụng điện trọng điểm năm 2018 về các giải pháp cung cấp điện, điều hòa phụ tải và tiết kiệm điện trong năm 2019; thực hiện hoàn thành các công trình trọng điểm đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn, đặc biệt là các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và đường dây Kiên Bình - Phú Quốc...

- Duy trì chế độ họp Ban chỉ đạo điều hành cung cấp điện qua hội nghị truyền hình hàng tuần để phân tích và tháo gỡ những vấn đề phát sinh.

- Xây dựng chương trình tiết kiệm điện, có các biện pháp cụ thể để kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện tại các đơn vị. Phối hợp với Sở Công Thương trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện của khách hàng sử dụng điện trên địa bàn.

- Triển khai thực hiện kế hoạch giảm tỷ lệ điện dùng để phân phối điện đạt 4,25% phấn đấu đạt 4%.

-Xây dựng phương án cụ thể thực hiện giảm chỉ số mất điện theo lộ trình nâng cao độ tin cậy lưới điện của Thủ tướng Chính phủ: MAIFI=2 lần; SAIDI=528 phút (phấn đấu SAIDI đạt 306 phút) và SAIFI = 5,33 lần.

Đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện hiệu quả tới nhân dân

Nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện trong mùa khô năm 2019, ngành điện nói chung và EVN SPC nói riêng đều đang thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó hoạt động tuyên truyền sử dụng điện hiệu quả tới nhân dân được chú trọng.

Đối với 21 Công ty Điện lực thành viên tại khu vực miền Nam, EVNSPC yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền khuyến khích khách hàng tham gia lắp đặt năng lượng mặt trời áp mái để tăng hiệu quả sử dụng năng lượng sạch giảm áp lực về nguồn. Tăng cường áp dụng các giải pháp, chương trình khuyến khích khách hàng tham gia tiết kiệm điện như chong đèn trồng hoa tại Lâm Đồng; chong đèn trồng thanh long; chương trình tiết kiệm điện trong nuôi tôm công nghiệp, các chương trình ESCO khác, lắp đặt thiết bị điện mặt trời ...

Đối với khách hàng tiêu thụ điện năng lớn, các đơn vị cần nắm lại nhu cầu phụ tải, ký biên bản thỏa thuận về các giải pháp cung cấp điện, điều hòa phụ tải và tiết kiệm điện để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục. Hỗ trợ khách hàng lập kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện và ban hành quy định về sử dụng điện tiết kiệm tại doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, EVN SPC sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc tham mưu, chỉ đạo việc thực hiện sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm với những chỉ tiêu cụ thể cho từng nhóm khách hàng; vận động các từng khối như cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ và dân cư tham gia vào chương trình tiết kiệm điện.

Tại các khu vực thành thị, địa phương có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, nuôi tôm công nghiệp, trồng hoa cúc, thanh long tiêu thụ điện năng lớn như Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng các đơn vị điện lực đã làm việc và ký cam kết với các doanh nghiệp, hội nghề nghiệp, chủ trang trại thực hiện quyết liệt các giải pháp tiết kiệm điện năng và sử dụng điện hiệu quả.

Lê Hoa