EVNGENCO 3 và GE: Ký hợp đồng cung ứng vật tư cho Nhà máy Điện Phú Mỹ 2.1, Phú Mỹ 4

Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) và Tập đoàn General Electric (GE) vừa ký thỏa thuận nhằm tiếp tục cung cấp vật tư thiết bị, dịch vụ cho Nhà máy Điện Phú Mỹ 2.1 và Phú Mỹ 4 (thuộc Trung tâm Điện lực Phú Mỹ).
evngenco3

Ông Lê Văn Danh – Tổng Giám đốc EVNGENCO 3 và ông Phạm Hồng Sơn – Tổng Giám đốc GE Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo nguồn nhân lực

Sau thời gian đàm phán, EVNGENCO 3 và Tập đoàn GE chính thức ký kết các hợp đồng cung cấp vật tư, dịch vụ phục hồi và dịch vụ kỹ thuật dài hạn cho khối thiết bị chính của Nhà máy Điện (NMĐ) Phú Mỹ 2.1 & NMĐ Phú Mỹ 4.

Hợp đồng có hiệu lực trong vòng 5 năm, bao gồm cung cấp vật tư mới, vật tư phục hồi và dịch vụ cho 4 tuabin khí GT13E2 và các tuabin hơi chu trình hỗn hợp DKZZ2-2N33A của GE. Từ đó, EVNGENCO 3 sẽ đảm bảo các nhà máy điện Phú Mỹ vận hành an toàn, tin cậy, hiệu quả và nâng cao hiệu suất.

Các nhà máy điện Phú Mỹ của EVNGENCO 3 có tổng công suất lắp đặt 2.540MW, hàng năm đóng góp khoảng 16-17 tỷ kWh, chiếm gần 50% sản lượng điện của toàn Tổng Công ty. 

Nhà máy điện Phú Mỹ 2.1 và Phú Mỹ 4 vận hành tuabin khí GT13E2 của GE từ năm 1997. Dòng tuabin khí này đã được nâng cấp lên công nghệ MXL2 từ năm 2016, giúp tăng công suất xấp xỉ 6% (từ 440MW lên 465MW) và cải thiện hiệu suất từ 51,8% lên 53,7%.

Tháng 7/2020, EVNGENCO 3 và GE đã hoàn thiện việc bảo trì cho nhà máy Phú Mỹ 4 một cách an toàn và đúng tiến độ cho dù có các trở ngại do đại dịch COVID-19 gây ra. Theo đó, EVNGENCO 3 trực tiếp thực hiện công việc này với sự hỗ trợ từ xa của các kỹ sư và chuyên gia của GE, giúp tiết kiệm được khoảng nửa triệu USD so với việc bảo trì thông thường, vượt xa kỳ vọng ban đầu của Tổng Công ty. 

Trong khuôn khổ buổi lễ, GE đã ký kết một biên bản ghi nhớ với EVNGENCO 3 thể hiện cam kết đồng hành với sự phát triển ngành điện và nguồn nhân lực Việt Nam. Theo đó, GE sẽ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn lực để thực hiện các dịch vụ bảo trì các thiết bị máy phát và tuabin hơi. Đồng thời, GE và EVNGENCO 3 sẽ hợp tác để tìm kiếm các cơ hội cung cấp dịch vụ liên quan đến các thiết bị máy phát và tuabin hơi cho các nhà máy của EVNGENCO 3 cũng như các nhà máy điện khác.

Thanh Xuân