EVNGENCO1 vượt thách thức, ghi dấu những thành công

Năm 2020 là một năm đầy khó khăn và thách thức, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; mưa bão, lũ lụt xảy ra liên tiếp ở khúc ruột miền Trung… Vượt qua những thách thức, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) ghi dấu những thành công, đóng góp tích cực vào thành công chung của EVN.

Từ nỗ lực vượt khó…

Ngay từ đầu năm, trước sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã dự báo được những khó khăn và chủ động xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm và triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho CBCNV trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

sửa chữa lớn tại Đồng Nai
Sửa chữa lới tại Công ty Thủy điện Đồng Nai

Song song với công tác phòng, chống dịch bệnh, Ban lãnh đạo EVNGENCO1 đã giám sát, rà soát, quyết liệt chỉ đạo các đơn vị đảm bảo thực hiện đúng tiến độ kế hoạch sản xuất kinh doanh. Các đơn vị thủy điện và nhiệt điện của Tổng công ty đã hoàn thành tốt tiểu tu, đại tu, chất lượng công việc đáp ứng yêu cầu đề ra. Thậm chí, nhiều đơn vị hoàn thành vượt tiến độ như Công ty Thủy điện Đồng Nai (sớm 5 ngày), Công ty Nhiệt điên Nghi Sơn (sớm 2 ngày), Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (sớm 1 ngày)…

Năm 2020, thiên tai diễn ra không theo quy luật, dị thường, khốc liệt… bão, lũ xảy ra liên tiếp tại khu vực miền Trung với cường độ rất mạnh, phạm vi rộng. Nhưng với sự chủ động trong công tác vận hành và điều tiết các nhà máy thủy điện. Các nhà máy thủy điện của EVNGENCO1 luôn đảm bảo vận hành hồ chứa an toàn, chủ động trong dự báo lũ và điều tiết hồ chứa, phát huy tốt vai trò cắt giảm và phòng chống lũ, điều tiết hợp lý lưu lượng xả nhằm hạn chế tối đa thiệt hại cho vùng hạ du. Trong đợt mưa lớn cuối tháng 11 vừa qua, hồ Thủy điện Đồng Nai 3 đã góp phần cắt khoảng 25,5% lưu lượng đỉnh lũ, hồ Đơn Dương cắt khoảng 30% lưu lượng đỉnh lũ.

Đến những thành công…

Sự kiện quan trọng nhất trong năm 2020 của EVNGENCO1 là tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ 27 (Nhiệm kỳ 2020- 2025). Những nhiệm vụ chính trị trọng tâm được Đại hội thông qua, đó là sản lượng điện sản xuất của Tổng công ty hàng năm khoảng 39 tỷ kWh (chưa bao gồm Duyên Hải 3MR), trở thành một trong những đơn vị sản xuất điện lớn nhất trong cơ cấu nguồn điện, đáp ứng nhu cầu cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước…

Bãi thải xỉ Trung tâm điện lực Duyên Hải
Bãi thải xỉ Trung tâm điện lực Duyên Hải

Năm 2020, EVNGENCO 1 hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi (vượt chỉ tiêu Tập đoàn giao), bảo toàn và phát triển vốn, hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước, đảm bảo đời sống cho CBCNV. Trong công tác đầu tư xây dựng, Tổng công ty đã hoàn thành vượt các mốc tiến độ quan trọng của các dự án nguồn điện, trong đó đã nghiệm thu đưa vào vận hành Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Duyên Hải 3 mở rộng; vượt tiến độ thông hầm dẫn nước Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim,… Các nhà máy nhiệt điện có độ khả dụng cao, điển hình là NMNĐ Duyên Hải 3 sản xuất được 8,8 tỷ kWh, đạt 103,87% kế hoạch. Nhà máy này đã vận hành tương đương với công suất tối đa (Tmax), đạt 7.116 giờ trong năm 2020.

Những nỗ lực của EVNGENCO1 đã đóng góp tích cực vào thành công chung của EVN, góp phần cùng Tập đoàn hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020, tổng lượng điện sản xuất của toàn EVNGENCO1 năm 2020 là 36,8 tỷ kWh, đạt 96% so với kế hoạch EVN giao. Sản lượng này chiếm tỷ trọng 26,5% sản lượng điện sản xuất của Tập đoàn và GENCOs; chiếm 15,2% sản lượng điện sản xuất và mua của toàn hệ thống điện quốc gia.

Tính trong giai đoạn 2016 -2020, sản lượng điện sản xuất năm 2020 tăng trưởng 55,95% so với năm 2016. Tổng sản lượng điện sản xuất của Tổng công ty cả giai đoạn này là 158,4 tỷ kWh; góp phần quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Một số mục tiêu, chỉ tiêu SXKD năm 2021 của EVNGENCO1:

- Kế hoạch sản lượng điện sản xuất: 39.749 triệu kWh (bao gồm cả NMNĐ Duyên Hải 3 mở rộng)

- Đảm bảo các chỉ tiêu vận hành ổn định, tin cậy; chỉ tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất.

- Tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh có hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty thông qua việc giảm giá thành sản xuất điện.

- Hoàn thành kế hoạch sửa chữa lớn.

- Thực hiện đầu tư xây dựng với giá trị dự kiến là 10.430 tỷ đồng.

Thanh Tú