Gần 70 Cán bộ Công đoàn Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV được tập huấn An toàn vệ sinh lao động

Vừa qua, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV phối hợp với Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin tổ chức lớp Tập huấn, nâng cao kiến thức và kỹ năng hoạt động an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ công đoàn năm 2019.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được trang bị, nâng cao kiến thức về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn; quyền và trách nhiệm của Công đoàn với công tác an toàn vệ sinh lao động và mạng lưới an toàn vệ sinh viên; phương pháp hoạt động của cán bộ Công đoàn trong hoạt động đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; cập nhật một số nội dung chính của bộ luật lao động năm 2012 và dự thảo sửa đổi năm 2019, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Luật An toàn vệ sinh lao động; thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, sự khác biết với Ủy ban Kiểm tra Công đoàn; trao đổi và giải đáp các vướng mắc tại doanh nghiệp… Tham gia lớp tập huấn có gần 70 cán bộ công đoàn các bộ phận.

Trường Quản trị kinh doanh
Giảng viên Trường Quản trị kinh doanh giải đáp vướng mắc

Thông qua lớp tập huấn đã kịp thời cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý và nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ Ban Chấp hành Công đoàn từ bộ phận đến Công ty; nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại công ty; đồng thời, tạo điều kiện cho cán bộ Công đoàn được gặp gỡ, trao đổi, học tập kinh nghiệm, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

 

Hữu Hải