Gas Petrolimex (PGC) đặt mục tiêu lãi trước thuế 190 tỷ đồng trong năm 2019

Gas Petrolimex phấn đấu chia cổ tức tối thiểu 12% trong năm 2019.

Tổng Công ty Gas Petrolimex – CTCP (mã chứng khoán PGC) vừa họp thông qua phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.

Theo đó HĐQT công ty thống nhất tạm giao kế hoạch kinh doanh năm 2019 với tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ ước đạt 3.476 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất khoảng 190 tỷ đồng. Phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ tối thiểu 12%.

Nếu so với kế hoạch đặt ra cho năm 2018, thì dự kiến mức lợi nhuận trước thuế không thay đổi, vẫn 190 tỷ đồng.

Trước đó Gas Petrolimex đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018 với doanh thu thuần đạt gần 2.441 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ và hoàn thành 88% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 151,7 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ và cũng đã hoàn thành 80% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 120,6 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 117 tỷ đồng.

Gas petrolimex