Giá gạo Việt Nam cao nhất trong nhiều tháng

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tuần này tăng lên mức cao kỷ lục trong vòng 4, 5 tháng do nhu cầu mạnh từ Châu Phi và Cuba trong khi nguồn cung không còn nhiều.

Gạo Ấn Độ cũng hồi phục từ mức thấp nhất 4 tháng do đồng rupee mạnh lên. Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ tăng lên 368 – 372 USD/tấn, từ mức 365 – 370 USD/tấn cách đây một tuần.

Gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam hiện ở mức 350 – 355 USD/tấn, so với 350 USD/tấn cách đây một tuần.

Thị trường Việt Nam có thể sẽ còn sôi động hơn nữa bởi Philippines có thể sẽ sớm xem xét nới lỏng những hạn chế nhập khẩu gạo. Philippines chiếm tới 36% tổng khối lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam.

Tháng 9/2019, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã chạm mức thấp nhất gần 12 năm, là 325 USD/tấn.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, 9 tháng đầu năm 2019 xuất khẩu gạo của cả nước đạt 5,06 triệu tấn, thu về 2,2 tỷ USD, tăng 3,4% về lượng nhưng giảm 10,4% về kim ngạch. Giá xuất khẩu gạo trong tháng 9/2019 đạt trung bình 440 USD/tấn, giảm 1,7% so với tháng liền kề trước đó và giảm 8,9% so với tháng 9/2018.

Cộng chung cả 9 tháng đầu năm 2019 xuất khẩu gạo của cả nước đạt 5,06 triệu tấn, thu về 2,2 tỷ USD, tăng 3,4% về lượng nhưng giảm 10,4% về kim ngạch so với 9 tháng đầu năm 2018. Giá xuất khẩu trung bình giảm 13,4%, đạt 435,6 USD/tấn.

Gạo của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Philippines, đạt 1,89 triệu tấn, tương đương 773,78 triệu USD, tăng mạnh 188% về lượng và tăng 159,3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2018. Giá xuất khẩu sang thị trường này giảm 10% so với cùng kỳ, đạt 410,3 USD/tấn.

Xuất khẩu gạo sang Trung Quốc - thị trường đứng thứ 2 về kim ngạch trong 9 tháng đầu năm nay sụt giảm rất mạnh, giảm 65,6% về lượng, giảm 66,8% về kim ngạch và giảm 3,5% về giá so với cùng kỳ năm trước, đạt 387.807 tấn, tương đương 192,88 triệu USD, giá xuất khẩu đạt 497,4 USD/tấn, chiếm 7,7% trong tổng lượng xuất khẩu gạo của cả nước và chiếm 8,8% trong tổng kim ngạch.

Ngược lại, xuất khẩu sang Bờ biển Ngà – thị trường lớn thứ 3 lại tăng mạnh 149,3% về lượng và tăng 81,8% về kim ngạch so với cùng kỳ, đạt 427.762 tấn, tương đương 182,58 triệu USD, chiếm trên 8% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.

Thanh Xuân (tổng hợp)