Giá trị sản xuất công nghiệp Bắc Kạn giữ vững nhịp tăng trưởng

Theo báo cáo của Sở Công Thương Bắc Kạn, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh quý I năm 2020 tăng 7,25% so với cùng kỳ năm 2019. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh quý I năm 2020 (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 308.117 triệu đồng, tăng 8,18% so với thực hiện cùng kỳ năm 2019, đạt 22,26% kế hoạch năm 2020

Trong đó: Công nghiệp khai thác tăng 5,77%, Công nghiệp sản xuất phân phối điện và khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 8,01%; Công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,08%.

Theo đó, một số lĩnh vực giữ đà tăng trưởng, công nghiệp khai thác ước đạt 86.184 triệu đồng, tăng 13,15% so với thực hiện cùng kỳ năm 2019; Công nghiệp chế biến, chế tạo ước đạt 198.658 triệu đồng, tăng 5,88% so với thực hiện cùng kỳ năm 2019;

Công nghiệp sản xuất phân phối điện và khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí ước đạt 14.119 triệu đồng, tăng 10,59% so với thực hiện cùng kỳ năm 2019; Công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước đạt 9.156 triệu đồng, tăng 10,87% so với thực hiện cùng kỳ năm 2019.

Theo ông Hoàng Hà Bắc – Giám đốc Sở Công Thương Bắc Kạn, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua có sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 ở các góc độ khác nhau.

Trong đó, sản xuất, chế biến nông lâm sản bị tác động ảnh hưởng ít hơn; chế biến khoáng sản, sản xuất kim loại bị ảnh hưởng nhiều hơn. Các dự án luyện kim, tuyển nổi chì kẽm đang bị ảnh hưởng trực tiếp từ dịch Covid-19; các dự án luyện kim, sản xuất kim loại đang đầu tư bị chậm tiến độ do liên quan đến chuyên gia người Trung Quốc không sang làm việc theo kế hoạch; các dự án đang sản xuất đa số nhiên, vật liệu phục vụ sản xuất như than cốc, hoá chất tuyển nhập khẩu của Trung Quốc.

Cũng theo ông Hoàng Hà Bắc, hiện nay, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Lãnh đạo Sở đã quán triệt, lãnh đạo các phòng, đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh thuộc lĩnh vực ngành công thương theo kế hoạch đã đề ra.

Đồng thời nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19.

Ngành thường xuyên thăm nắm thông tin hoạt động và sự ảnh hưởng của dịch bệnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để kịp thời phối hợp tháo gỡ khó khăn, giảm thiểu tác động tối đa cho doanh nghiệp; rà soát lao động, chuyên gia làm việc trên địa bàn tỉnh để báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh.

Thăng Long