Giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc Giang tăng trưởng mạnh

Năm 2018 giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bắc Giang đạt 159.296 tỷ đồng, tăng 32.5% so với cùng kỳ và tăng 10,6% so với kế hoạch đặt ra. Kết quả này giúp Bắc Giang tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp.

Sản xuất công nghiệp tăng mạnh

 

Theo lãnh đạo Sở Công Thương Bắc Giang, những năm gần đây, sản xuất công nghiệp (SXCN) của tỉnh có tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt trên 25%/năm. Riêng năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2018 ước đạt 159.296 tỷ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ, tăng 10,6% so kế hoạch.

Trong các khu vực sản xuất, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có mức tăng trưởng cao nhất, ước đạt 126.134 tỷ đồng, tăng 36,3% so cùng kỳ; khu vực kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 27.008 tỷ đồng, tăng 19,5% so cùng kỳ; khu vực kinh tế nhà nước ước đạt 6.154 tỷ đồng, tăng 21,3% so với cùng kỳ.

Trong số đó, ngành công nghiệp chế biến ước đạt 155.315 tỷ đồng, tăng 33,2% so cùng kỳ, chiếm 97,4% tổng giá trị sản xuất; ngành công nghiệp khai thác mỏ ước đạt 1.758 tỷ đồng, tăng 6,5% so cùng kỳ, chiếm 1,1% tổng giá trị sản xuất; ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt ước đạt 2.124 tỷ đồng, tăng 26,4% so cùng kỳ, chiếm 1,3% tổng giá trị sản xuất; ngành cung cấp nước và xử lý chất thải, rác thải ước đạt 255 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ, chiếm 0,2% tổng giá trị sản xuất.

Những năm gần đây, sản xuất công nghiệp của tỉnh Bắc Giang có tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt trên 25%/năm.
Những năm gần đây, sản xuất công nghiệp của tỉnh Bắc Giang có tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt trên 25%/năm, riêng năm 2018 tăng 32,5% - mức tăng cao trong những năm gần đây

Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh đạt 16,1%, thuộc nhóm các tỉnh có mức tăng trưởng cao nhất cả nước. Quy mô kinh tế của tỉnh ước đạt 89.575 tỷ đồng, tương đương 4 tỷ USD. Hầu hết các ngành sản xuất quan trọng đều hoạt động ổn định, trong đó có hơn 10 doanh nghiệp có giá trị sản xuất lớn, trên 1000 tỷ đồng. Đây là kết quả quan trọng giúp Bắc Giang tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp.

Đáng chú ý, trong năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ ước đạt 25.535 tỷ đồng, tăng 15,1% so cùng kỳ và đạt 100,1% so với kế hoạch. Trong đó tổng mức bán lẻ ước đạt 22.685 tỷ đồng, tăng 15% so cùng kỳ; doanh thu dịch vụ ước đạt 2.850 tỷ đồng, tăng 15,5% so cùng kỳ.

Ngoài ra, hoạt động xuất nhập khẩu năm 2018 cũng có nhiều khởi sắc. Cụ thể, năm 2018, tổng kim ngạch xuất khẩu qua địa bàn tỉnh ước đạt 7.800 triệu USD, tăng 25,8% so với cùng kỳ, bằng 100% so kế hoạch năm 2018. Tổng kim ngạch nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2018 ước đạt 6.700 triệu USD, tăng 11,7% so với cùng kỳ, bằng 89,3% so kế hoạch.

Ông Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công Thương Bắc Giang cho biết, năm 2018 tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang có những chuyển biến tích cực, kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định, lạm phát tăng nhưng vẫn được kiểm soát ở mức thấp dưới 4%, nhiều dự án lớn được triển khai và bắt đầu đi vào hoạt động.

Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, tình hình sản xuất của các doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ lệnh cấm vận nhập khẩu dầu thô của Mỹ khiến giá xăng dầu trong những tháng cuối năm biến động liên tục ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bên cạnh đó việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp vẫn còn tồn tại hạn chế.

Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, nắm chắc tình hình và sự chỉ đạo kịp thời của Bộ Công Thương, lãnh đạo tỉnh và sự nỗ lực của cán bộ nhân viên, năm 2018 Sở Công Thương Bắc Giang đã đạt được những thành tựu đáng tự hào và hoàn thành mục tiêu kế hoạch 5 năm 2016-2020.

Đồng bộ giải pháp, giữ vững mức tăng trưởng

 

Bước sang năm 2019, một năm được đánh giá là rất nhiều thách thức và cơ hội khi hàng loạt các hiệp định thương mại tự do có hiệu lực sẽ tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế của tỉnh. Do vậy, năm 2019, Sở Công Thương Bắc Giang đặt mục tiêu phấn đấu, nâng giá trị sản xuất công nghiệp lên 208.999 tỷ đồng, tăng 31,2% so năm 2018. Trong đó, giá trị xuất khẩu đạt 8.400 triệu USD tăng 7,7% so năm 2018; giá trị nhập khẩu: 8.000 triệu USD tăng 19,4% so năm 2018 và dự kiến tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ đạt 29.500 tỷ đồng, tăng 15,5% so năm 2018.

Để hoàn thành được mục tiêu trên, Sở Công Thương Bắc Giang cần tập trung làm tốt công tác dự báo; chỉ đạo, điều hành linh hoạt, tạo sự chuyển biến tích cực và toàn diện trên các lĩnh vực của ngành. Trong đó, làm tốt công tác dự báo thị trường, tiếp tục triển khai giải pháp quyết liệt, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng.

Đặc biệt, năm 2019, Sở sẽ tăng cường công tác tham mưu với UBND tỉnh nhằm phát triển công nghiệp, thương mại; tập trung rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành; theo dõi sự tác động của cơ chế, chính sách; kịp thời đề xuất điều chỉnh nhằm bảo đảm cơ chế, chính sách phát huy được hiệu quả khi áp dụng vào thực tế; đề xuất xây dựng chính sách mới, phù hợp với điều kiện khách quan và nhu cầu phát triển...

Một giải pháp trọng tâm được ban lãnh đạo Sở Công Thương đưa ra thực hiện trong năm 2019 đó là tiếp tục tăng cường đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động sản xuất ổn định. Theo đó, Sở sẽ thường xuyên trao đổi thông tin cũng như tổ chức các cuộc gặp gỡ giữa cơ quan quản lý nhà nước với các doanh nghiệp, nhằm kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phương hướng giải quyết.

Tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành, UBND huyện, thành phố trong việc hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp giải quyết các khó khăn vướng mắc để nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở sản xuất công nghiệp và đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp. Quan tâm giải quyết ách tắc trong thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, khai thác tối đa năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

 

Phương Thúy