Giá xăng giảm gần 200 đồng từ chiều 27/10

Trong kỳ điều hành giá xăng dầu hôm nay (27/10), liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục chi Quỹ BOG ở mức cao đối với các loại xăng và dầu hỏa, dầu mazut để hạn chế mức tăng giá bán lẻ đối với các loại xăng dầu.

Từ 15h chiều 27/10/2020, liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 15 ngày/lần.

Trong lần điều chỉnh này, liên Bộ tiếp tục thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với các loại xăng, dầu. Cụ thể, không trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5 RON92 và dầu mazut, trích lập Quỹ BOG đối với xăng RON95 ở mức 100 đồng/lít, dầu diesel ở mức 298 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 100 đồng/lít (như kỳ trước).

Đồng thời, liên Bộ cũng chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 1.100 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 300 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 100 đồng/lít, tăng chi Quỹ BOG đối với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg (kỳ trước là 100 đồng/kg); dầu diesel không chi.

giá xăng dầu
Sau khi chi Quỹ BOG ở mức cao đối với các loại xăng, giá xăng E5RON92 giảm 159 đồng/lít; giá xăng RON95-III giảm 182 đồng/lít

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá, giá xăng E5RON92 giảm 159 đồng/lít, không cao hơn 14.109 đồng/lít; giá xăng RON95-III giảm 182 đồng/lít, không cao hơn 14.940 đồng/lít; giá dầu diesel 0.05S tăng 90 đồng/lít so; không cao hơn 11.218 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 123 đồng/lít, không cao hơn 9.717 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 340 đồng/kg; không cao hơn 11.261 đồng/kg.

Cũng theo Liên bộ, tình hình dịch bệnh trong nước đã được kiểm soát khá tốt, các hoạt động sản xuất, kinh doanh đang tích cực được phục hồi, tuy nhiên mức độ phục hồi còn chậm.

Trong các kỳ điều hành gần đây, nhằm hỗ trợ cho quá trình phục hồi kinh tế, hạn chế mức tăng, nỗ lực giữ ổn định hoặc giảm giá xăng dầu, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã thực hiện chi sử dụng liên tục Quỹ BOG ở mức khá cao (hiện ở mức 100 đồng/lít/kg -1.200 đồng/lít/kg đối với các loại xăng dầu).

Liên Bộ Công Thương - Tài Chính nhấn mạnh, việc điều hành giá xăng dầu cũng góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2020, tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường theo chủ trương của Chính phủ.

Việc trích lập, chi quỹ và giữ ổn định giá đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng từ 15h00 chiều nay 27/10/2020.

Hạ An