Gói thầu hơn 411 tỷ đồng được EVN lựa chọn thành công qua mạng

Đây là gói thầu được đấu thầu qua mạng có giá trị lớn nhất từ trước tới nay do EVN làm chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án (QLDA) Nhiệt điện Vĩnh Tân làm bên mời thầu.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) Gói thầu số 10 thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng.

Theo đó, Liên danh Công ty CP Dương Đông Sài Gòn - Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng (viết tắt là Liên danh Dương Đông Sài Gòn - Long Hưng) đã trúng thầu, với giá trúng thầu hơn 411 tỷ đồng. Đây là gói thầu được đấu thầu qua mạng có giá trị lớn nhất từ trước tới nay do EVN làm chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án (QLDA) Nhiệt điện Vĩnh Tân làm bên mời thầu.

Gói thầu số 10 Cung cấp dầu diesel 0,05S phục vụ chạy thử, nghiệm thu Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng có giá gói thầu là 442.999 triệu đồng, phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) từ 16 giờ 11 ngày 29/10/2018 đến 9 giờ ngày 29/11/2018. Gói thầu này áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ, có giá trị bảo đảm dự thầu là 12 tỷ đồng.

Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân cho biết, có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSDT), gồm: Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu, Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn, Liên danh Dương Đông Sài Gòn - Long Hưng.

Qua quá trình đánh giá E-HSDT, có 2 nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật, gồm: Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu, Liên danh Dương Đông Sài Gòn - Long Hưng. Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn bị loại vì không đáp ứng yêu cầu về tư cách hợp lệ và năng lực, kinh nghiệm đối với nhà thầu tham gia đấu thầu.

Theo Biên bản mở hồ sơ đề xuất về tài chính, Liên danh Dương Đông Sài Gòn - Long Hưng có giá dự thầu 411.374 triệu đồng và là nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất, Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu có giá dự thầu là 412.137 triệu đồng. Cả 2 nhà thầu đều không đề xuất giảm giá dự thầu; thời gian thực hiện hợp đồng đều được đề xuất là 12 tháng.

Theo Quyết định của EVN phê duyệt KQLCNT, Liên danh Dương Đông Sài Gòn - Long Hưng trúng thầu với giá 411.374 triệu đồng (giảm 31.625 triệu đồng (7,1%) so với giá gói thầu); thời gian thực hiện hợp đồng là 11 tháng (rút ngắn 1 tháng so với đề xuất của nhà thầu tại E-HSDT).

Ông Huỳnh Ngọc Hùng, cán bộ đấu thầu của Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân cho biết, hiện tại, Nhà thầu trúng thầu đã ký hợp đồng và đang trong quá trình thực hiện Gói thầu.

T.H