Hà Nội: Bảo đảm an toàn bữa ăn cho công nhân lao động

Theo ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, thời gian qua, ngành Y tế Thủ đô đã quan tâm đầu tư cơ sở y tế cũng như quản lý chất lượng nguồn thực phẩm để bảo đảm an toàn bữa ăn cho công nhân lao động (CNLĐ).

Liên quan đến các vấn đề về quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm cho các bếp ăn tập thể của CNLĐ trên địa bàn Thủ đô, từ năm 2015, Sở Y tế đã cùng Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất (KCN&CX) đã ban hành Quy chế về việc phối hợp bảo đảm chất lượng ATTP và thường xuyên phối hợp thanh, kiểm tra, giám sát các bếp ăn tập thể tại các KCN&CX.

Hàng năm, Sở Y tế Hà Nội đã phối hợp với Ban Quản lý các KCN&CX Hà Nội, UBND quận, huyện, thị xã thanh, kiểm tra 100% các bếp ăn tập thể tại các KCN&CX, cụm công nghiệp trên địa bàn. Kết quả, các công ty có bếp ăn tập thể đã quan tâm đến bảo đảm ATTP, chú trọng đầu tư các điều kiện cơ sở vật chất, lựa chọn các nhà thầu cung cấp suất ăn có đủ năng lực, có đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc của thực phẩm; người quản lý và nhân viên trực tiếp chế biến thực phẩm được tập huấn các kiến thức về bảo đảm ATTP…

Hiện tại có khoảng gần 300 cơ sở dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố xung quanh các KCN trên địa bàn Thành phố Hà Nội (KCN Thạch Thất- Quốc Oai: 34 cơ sở; KCN Thăng Long: 71 cơ sở cơ sở thức ăn đường phố; KCN Quang Minh: 50 cơ sở…). Hàng năm, UBND các quận/huyện đều tổ chức kiểm tra các cơ sở này ít nhất 1 lần, phát hiện một số cơ sở còn vi phạm các lỗi như: chưa kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm, nơi chế biến,vệ sinh dụng cụ còn sơ sài, nơi kinh doanh có diện tích chật chội… Các đoàn kiểm tra đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố khắc phục ngay các tồn tại, bảo đảm ATTP cho chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội (nay là Cục Quản lý thị trường) cũng đã nhiều lần kiểm tra đột xuất chất lượng, nguồn gốc thực phẩm cung cấp vào các bếp ăn tập thể, đặc biệt là các bếp ăn tập thể KCN.

Năm 2018, Chi cục ATVSTP Hà Nội đã xử phạt 14 công ty có bếp ăn tập thể với tổng số tiền phạt 77,5 triệu đồng. Lỗi vi phạm chủ yếu liên quan đến điều kiện cơ sở vật chất và một số cơ sở ghi chép sổ kiểm thực 3 bước chưa đầy đủ.

Theo Sở Y tế Hà Nội, lãnh đạo các công ty có bếp ăn tập thể đã chú trọng, quan tâm đến việc bảo đảm ATTP, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm quản lý về ATTP, thành lập tổ tự kiểm tra, giám sát ATTP tại các công ty, thường xuyên cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất các bếp ăn tập thể.

Sở Y tế cũng đã phối hợp với Sở Công Thương và các quận/huyện khảo sát tình hình tiêu thụ rau ăn toàn của các bếp ăn tập thể trên địa bàn Hà Nội để kết nối, tiêu thụ giữa nơi cung cấp và nơi tiêu dùng. Đồng thời, Sở cũng đã tổ chức hội nghị kết nối các bếp ăn tập thể với các cơ sở cung cấp thực phẩm an toàn.

Theo ông Nguyễn Khắc Hiền, thời gian tới, Sở Y tế Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền để các đơn vị có bếp ăn tập thể tuân thủ theo đúng các quy định đã đề ra; đồng thời tiếp tục tiến hành thanh, kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý công khai và nghiêm khắc.