Hàn Quốc: Thông báo sửa đổi một số quy định về ghi nhãn thực phẩm

Hàn Quốc đã thông báo đến Tổ chức Thương mại Thế giới về việc xem xét sửa đổi một số nội dung trong tiêu chuẩn ghi nhãn thực phẩm của nước này.
Ghi nhãn thực phẩm
Hàn Quốc hiện xem xét yêu cầu các sản phẩm được chia nhỏ hoặc đóng gói lại cần thêm thông tin về "vật liệu đóng gói" trên nhãn thực phẩm (Ảnh: Medium)

Ngày 25/5, Văn phòng Hợp tác Quốc tế thuộc Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) đã gửi thông báo đến Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về việc nước này đang xem xét sửa đổi một số quy định trong "Tiêu chuẩn ghi nhãn đối với các loại thực phẩm" của nước này; các thay đổi chính trong tiêu chuẩn, gồm:

  1. Sửa đổi các quy định chính về việc ghi nhãn thực phẩm: Đối với các loại thực phẩm được chia nhỏ hoặc đóng gói lại cần thêm thông tin về “vật liệu đóng gói” vào thông tin nhãn;
  2. Trà và các sản phẩm từ trà sẽ được để thông tin “sản phẩm đã khử caffeine” nếu như đã loại bỏ trên 90% lượng caffeine trong sản phẩm;
  3. Đối với các loại nước tương đã qua pha trộn hoặc hỗn hợp nhiều loại nước tương được pha trộn thì nội dung của tất cả các loại nước tương thành phần trong hỗn hợp pha trộn cần được khai báo trên nhãn chính;
  4. Đối với các loại phụ gia thực phẩm, bao gồm cả các chất khử trùng cho dụng cụ chế biến thực phẩm cần khai báo Hạn sự dụng.

Thông báo đầy đủ (tiếng Hàn Quốc) của MFDS đến WTO xin vui lòng xem tại đây.

Quang Đặng