Hoa Kỳ khởi xướng điều tra chống bán phá giá máy cắt cỏ từ Trung Quốc, Việt Nam

Biên độ phá giá cáo buộc đối với các nhà sản xuất, xuất khẩu Việt Nam trong vụ việc này lên tới 289,63% - 416,00%.

Mới đây, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm máy cắt cỏ (Walk-Behind Lawn Mowers, mã HS 8433.11.00.50) có xuất xứ từ Trung Quốc và Việt Nam (riêng Trung Quốc bị điều tra cả chống trợ cấp) với biên độ phá giá cáo buộc đối với các nhà sản xuất, xuất khẩu Việt Nam là 289,63% - 416,00%.

Trước đó, ngày 26/5/2020, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương đã thông báo về việc DOC tiếp nhận hồ sơ yêu cầu khởi xướng điều tra vụ việc. Theo số liệu của Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC), tổng kim ngạch xuất khẩu máy cắt cỏ của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ đạt 4,96 triệu USD trong thời kỳ điều tra.

Sau khi khởi xướng điều tra, DOC đề nghị các bên liên quan gửi bình luận, lập luận về phạm vi sản phẩm bị điều tra muộn nhất là 5h chiều ngày 6/7/2020 (tức là chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày ký thông báo khởi xướng ngày 15/6/2020). Bình luận phản bác lại các bình luận, lập luận về phạm vi sản phẩm phải được nộp muộn nhất là 5h chiều ngày 16/7/2020.

Các bên liên quan cũng được phép gửi yêu cầu tham vấn cùng với các bình luận, lập luận nêu trên. Buổi tham vấn (nếu có) sẽ được tổ chức trước khi DOC ban hành kết luận sơ bộ.

Ngoài ra, DOC sẽ gửi bản câu hỏi (Q&V) tới 3 doanh nghiệp được nêu tên trong đơn kiện, làm cơ sở để lựa chọn bị đơn bắt buộc. Bản câu hỏi Q&V cũng được đăng trên website: www.trade.gov/enforcement/news/asp để các doanh nghiệp không nhận được bản câu hỏi này có thể tự nguyện nộp bản trả lời câu hỏi này về DOC.

Bản trả lời câu hỏi Q&V cần được gửi theo phương thức điện tử trên hệ thống ACCESS (https://access.trade.gov/) chậm nhất là 5h chiều ngày 1/7/2020.

Tính đến tháng 5/2020, Hoa Kỳ là quốc gia điều tra áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam nhiều nhất với 34 trong tổng số 174 vụ việc
Tính đến tháng 5/2020, Hoa Kỳ là quốc gia điều tra áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam nhiều nhất với 34 trong tổng số 174 vụ việc

DOC sẽ quyết định lựa chọn bị đơn bắt buộc trong vòng 20 ngày kể từ ngày đăng thông báo khởi xướng điều tra.

Sau khi lựa chọn bị đơn bắt buộc, DOC sẽ gửi bản câu hỏi đầy đủ và thời hạn các bên trả lời thông thường là 30 ngày kể từ ngày gửi. Các bên có thể xin gia hạn và phải gửi thông báo đề nghị gia hạn tới DOC.

Theo quy định của Hoa Kỳ, trong trường hợp không nhận được thông tin trả lời đầy đủ và đúng hạn từ các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu hoặc trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình điều tra, doanh nghiệp không hợp tác hoặc hợp tác không đầy đủ, DOC sẽ sử dụng dữ liệu sẵn có (thường là bất lợi với nhà xuất khẩu) để đưa ra kết luận.

Vụ việc điều tra chống bán phá giá thường được tiến hành trong khoảng 12 tháng (có thể gia hạn). Theo dự kiến, DOC có thể ban hành kết luận sơ bộ và áp dụng biện pháp tạm thời vào khoảng tháng 11 năm 2020.

Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các hiệp hội và doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu liên quan trả lời các bản Q&V đầy đủ và gửi đơn yêu cầu hưởng thuế suất riêng rẽ đầy đủ, đúng thời hạn và phương thức DOC quy định; đồng thời đọc kỹ hướng dẫn, trả lời đầy đủ và nộp Bản câu hỏi điều tra theo đúng thời hạn quy định.

Doanh nghiệp cũng cần nghiên cứu, gửi các bình luận, lập luận về các nội dung trong thông báo khởi xướng và hợp tác toàn diện với DOC trong suốt quá trình vụ việc diễn ra, bao gồm cả việc điều tra tại chỗ để xác minh các nội dung trong Bản trả lời câu hỏi; Thường xuyên liên hệ và phối hợp chặt chẽ với Cục Phòng vệ thương mại trong suốt quá trình điều tra vụ việc.

Về phía mình, Cục Phòng vệ thương mại khẳng định sẽ phối hợp với các doanh nghiệp xuất khẩu và các bên liên quan theo dõi vụ việc và có các hành động cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp Việt Nam.

Thy Thảo