Hoàn tất chuyển giao TSCV của Total Việt Nam về Petrolimex Đà Nẵng

Petrolimex Đà Nẵng đã trải qua 18 tháng đàm phán liên tục với đối tác Total Marketing Services (TMS) và tham gia đấu giá thành công vốn góp của Quĩ đầu tư phát triển TP Đà Nẵng (DDIF).
Chủ tịch kiêm giám đốc Petrolimex Đà Nẵng Dương Thái Sơn và Giám đốc Quốc Gia Total MS Việt Nam Xavier Pinatelle ký Biên bản hoàn thành chuyển nhượng doanh nghiệp Trung tâm dịch vụ Total

Vừa qua, tại tòa nhà Petrolimex Đà Nẵng, Công ty xăng dầu khu vực V (Petrolimex Đà Nẵng) đã tổ chức lễ ký “Biên bản hoàn thành” hợp đồng nhận chuyển nhượng phần vốn góp với Công ty TNHH Trung tâm dịch vụ Total Việt Nam (TSCV).

Lễ ký “Biên bản hoàn thành” là mốc son đánh dấu sự thành công của Petrolimex Đà Nẵng trong việc nhận chuyển nhượng doanh nghiệp Công ty TNHH Trung tâm dịch vụ Total Việt Nam (theo NQ số 138/PLX ngày 08/8/2018 và NQ số 31/PLX ngày 07/3/2019 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam).

Để đi đến thành công, Petrolimex Đà Nẵng đã phải trải qua 18 tháng đàm phán liên tục với đối tác Total Marketing Services (TMS) và tham gia đấu giá thành công vốn góp của Quĩ đầu tư phát triển TP Đà Nẵng (DDIF) vào ngày 31/01/2019. Mặc dù quá trình đàm phán, ký kết hợp đồng gặp phải không ít khó khăn do sự thay đổi về phương thức chuyển nhượng của các đối tác; nhưng nhờ sự kiên trì, nỗ lực và tinh thần hợp tác của các bên nên việc đàm phán đã kết thúc tốt đẹp.

Petrolimex Đà Nẵng ghi nhận và cảm ơn sự hợp tác có hiệu quả của Công ty Total Việt Nam trong 20 năm hợp tác liên doanh với thành phố về lĩnh vực kinh doanh xăng dầu (là khách hàng truyền thống, thủy chung của KV5); Cảm ơn sự thiện chí hợp tác của đối tác TMS, trong thời gian đối tác DDIF thay đổi phương thức chuyển nhượng vốn; Cảm ơn sự chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện của lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, UBND TP Đà Nẵng, Sở Giao dịch chứng khoán T.P Hồ Chí Minh; Chi nhánh văn phòng luật sư Phạm & liên danh tại T.P Đà Nẵng và các đơn vị liên quan đã giúp đỡ cho việc nhận chuyển nhượng vốn được thành công tốt đẹp.

Hoàng Hà (nguồn Petrolimex)