Hoàn thành trung tu tổ máy GT42 - NMĐ PM4 đảm bảo chất lượng, vượt tiến độ 2 ngày

Sau gần 20 ngày ngừng máy, công trình trung tu tổ máy GT42 được chính thức bàn giao cho Trung tâm Điều độ Hệ thống điện (A0) khai thác, vượt tiến độ 2 ngày so với kế hoạch đã được đăng ký.

Nhà máy Điện Phú Mỹ 4 là một trong 4 cụm Nhà máy thuộc Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ được đưa vào vận hành thương mại từ tháng 8/2004. Sản lượng tích lũy tính đến hết tháng 3/2019 của Nhà máy Điện Phú Mỹ 4 đạt khoảng 46 tỷ kWh. Nhà máy sử dụng công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp, công suất thiết kế 450 MW với cấu hình vận hành 2-2-1, gồm 2 tua bin khí GT13E2, công suất mỗi tổ máy là 150 MW, 2 lò thu hồi nhiệt và 01 tổ máy tua bin hơi KA13E2 với công suất 160 MW.

Phòng kiểm soát trung tâm Nhà máy Điện Phú Mỹ 4
Phòng kiểm soát trung tâm Nhà máy Điện Phú Mỹ 4

 

Để hoàn thành công trình trung tu tổ máy GT42 Phú Mỹ 4 và xử lý tồn tại lò thu hồi nhiệt đảm bảo chất lượng và vượt tiến độ, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã phối hợp với Công ty Dịch vụ Sửa chữa các Nhà máy điện EVNGENCO3 (EPS) tổ chức lên phương án chuẩn bị chi tiết các công tác. Trong đợt trung tu này có công tác quan trọng: Gia công, cải tạo khung lược gió thô GT42 phải làm việc liên tục 2 ca/ngày mới đảm bảo tiến độ. Ngoài ra, đã thực hiện nhiều công tác để đáp ứng đề án nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng suất lao động như sau:

- Gia công cải tạo khung lược gió thô tổ máy, chuyển đổi từ sử dụng dòng lược pag-filter sang sử dụng dòng lược compact-filter có cấp lọc và tuổi thọ tốt hơn phục vụ cho chu kỳ thanh tra kéo dài của tổ máy.

- Nâng cấp lược gió HEPA cho tổ máy.

- Nâng cấp hệ thống Gas detector từ Tanguard 2000 lên thành Tanguard 2016 NET.

Buồng đốt và vòi đốt
Buồng đốt và vòi đốt

 

Trung tu máy cắt đầu cực 902
Trung tu máy cắt đầu cực 902

 

Sau gần 20 ngày làm việc liên tục, lần lượt các thiết bị đã được đưa vào vận hành thử nghiệm và nghiệm thu đạt các yêu cầu kỹ thuật đề ra. Kết quả sau 2 ngày thử nghiệm nóng, tổ máy GT42 đã chính thức bàn giao lại cho Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia vận hành và khai thác Vào lúc 23h45 ngày 2/3/2019, sớm hơn tiến độ được duyệt 2 ngày, góp phần trong việc thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của Công ty trong năm 2019 đã được Tổng công ty giao.

Để có được kết quả như trên, ngoài tinh thần hăng say lao động và nỗ lực làm việc của từng CBCNV trong Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ và Công ty EPS, còn phải kể đến sự quan tâm sâu sắc và chỉ đạo kịp thời của Ban Lãnh đạo Công ty trong quá trình công tác nhằm đảm bảo công trình trung tu đảm bảo chất lượng và vượt tiến độ đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Công ty.

Nguyễn Quốc Hoàng