Hội đồng biên tập

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

TS. Trần Tuấn Anh

GS.TS. Trần Thọ Đạt

GS.TS. Trần Văn Địch

GS.TS. Nguyễn Bách Khoa

GS.TSKH. Đỗ Ngọc Khuê

GS.TSKH. Bành Tiến Long

GS.TSKH. Nguyễn Xuân Quỳnh

GS.TS. Đinh Văn Sơn

GS.TSKH. Trần Văn Sung

GS.TS. Lê Văn Tán

TS. Phạm Minh Tuấn

GS.TSKH. Đào Trí Úc

GS.TSKH. Đặng Ứng Vận

GS.TS. Võ Khánh Vinh

 

TỔNG BIÊN TẬP

ThS. Đặng Thị Ngọc Thu - ĐT: 0968939668

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

Ngô Thị Diệu Thúy - ĐT: 024.22218228 - 0903223096

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

Phạm Thị Lệ Nhung - ĐT: 024.22218231 - 0912093191

 

TÒA SOẠN

Tầng 8, số 655 Phạm Văn Đồng, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ban Trị sự - ĐT: 024.22218238 - Fax: 024.22218237

Ban Thư ký - Xuất bản - ĐT: 024.22218230

Ban Biên tập - ĐT: 024.62701436

Ban Phóng viên - ĐT: 024.22218239

Ban Chuyên đề - ĐT: 024.22218229

Ban Tạp chí Công Thương Điện tử - ĐT: 024.22218232

Trung tâm Thông tin đa phương tiện - ĐT: 024.22218231

Email: online@tapchicongthuong.vn

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN PHÍA NAM

Số 12 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 38213488 - Fax: (028) 38213478   

Email: vpddpntapchicongthuong@gmail.com