Huyện Bắc Sơn -Tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch đề ra

Những năm gần đây, kinh tế - xã hội Huyện Bắc Sơn tiếp tục tăng trưởng ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 13,21%, 98% hộ dân được sử dụng điện; 98,1% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 6/19 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM), 100% số xã trên địa bàn có đường đến trung tâm xã, toàn Huyện có 16 trường học đạt chuẩn Quốc gia.

Bắc Sơn là huyện miền núi vùng cao thuộc tỉnh Lạng Sơn, có 17 xã và 1 thị trấn, là mảnh đất có truyền thống Cách mạng. Nơi đây đa dạng, phong phú về hệ động, thực vật; địa hình, đất đai, nguồn nước…, rất thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp với những mặt hàng có giá trị kinh tế cao như: Thuốc lá, Quýt và một số loại cây ăn trái khác, đồng thời cũng thuận lợi cho phát triển các cây công nghiệp ngắn ngày. Hệ thống thương mại địa phương bước đầu phát triển; tiềm năng về các loại hình du lịch văn hóa lịch sử, sinh thái, về nguồn từng bước được phát huy, khai thác và mang lại hiệu quả bước đầu.

Những điều kiện thuận lợi nêu trên, kết hợp với nguồn lao động dồi dào, trình độ, kiến thức văn hóa, khoa học kỹ thuật ngày càng được nâng cao sẽ là những thế mạnh thúc đẩy kinh tế Bắc Sơn phát triển toàn diện theo cơ cấu nông, lâm nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch, trong đó nông nghiệp hướng các sản phẩm sạch, hữu cơ và có chất lượng cao.

Đền thờ Liệt sỹ Bắc Sơn

Đền thờ Liệt sỹ Bắc Sơn

Trong những năm qua, UBND huyện Bắc Sơn đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách của Nhà nước: Tích cực tháo gỡ, giải quyết cơ bản các khó khăn, kiến nghị của người dân trên từng lĩnh vực; chủ động xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện, bám sát các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao, tạo điều kiện thuận lợi thực sự cho người dân và doanh nghiệp phát triển, từ đó được cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân hưởng ứng tích cực. Công tác cải cách hành chính đã mang lại hiệu quả chuyển biến tích cực trong tư tưởng, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp chính quyền địa phương, đặc biệt về lề lối, tác phong, thái độ phục vụ. Công tác phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư luôn được quan tâm, chú trọng. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp như đào tạo, xúc tiến thương mại, bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã luôn được quan tâm, tạo hiệu ứng lan tỏa và nhận được phản ứng tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp.

Xác định phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu phải đi trước một bước để hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, trong những năm qua, Bắc Sơn đã huy động, sử dụng lồng ghép hiệu quả các nguồn lực cho xây dựng cơ sở hạ tầng thiếu yếu phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt cho người dân. Đến nay, tỷ lệ đường trục thôn, ngõ xóm cứng hóa đạt trên 40%; hệ thống kênh, mương dần được kiên cố hóa diện tích tưới chủ động đạt 80%...Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM đã được các cấp ủy Đảng, Chính quyền quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt. Chính quyền từ Huyện đến cơ sở đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện chương trình phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Năm 2019, kinh tế của Huyện tiếp tục phát triển khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đã hoàn thành đạt và vượt 16/18 chỉ tiêu kế hoạch do Hội đồng nhân dân Huyện giao: Tổng giá trị sản xuất các ngành tăng 8,51%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, ngành Nông, Lâm nghiệp chiếm 38%, công nghiệp – xây dựng cơ bản 15%, dịch vụ 47%. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 40 triệu đồng/năm, tăng 4 triệu so với năm 2018. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 45.762,14 triệu đồng (1890,68% dự toán tỉnh giao và đạt 186,78% dự toán Huyện giao, tăng 36,2% so với năm 2018.

Năm 2020, huyện Bắc Sơn đặt mục tiêu tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM; tăng cường phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và du lịch; cải thiện đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; củng cố quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.    

Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn

Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn       

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày khởi nghĩa Bắc Sơn (1940-2020), Huyện Bắc Sơn đang tập trung cải tạo, sửa chữa Bảo tàng khởi nghĩa Bắc Sơn và Sân vận động trung tâm huyện, dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2020; tu bổ di tích các Đèo Tam Canh, Đồn Mỏ Nhài và Đình Nông Lục…; đầu tư xây dựng Tượng đài Bắc Sơn và Đền thờ Liệt sỹ Bắc Sơn. Bên cạnh đó, huyện cũng đang tích cực thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Khởi nghĩa Bắc Sơn với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt”.

Trong những năm tới, để thực hiện tốt hơn nữa Chương trình MTQG xây dựng NTM, Bắc Sơn sẽ phát huy những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2011-2020, đề ra mục tiêu cụ thể sát với tình hình thực tế, đặc biệt là xây dựng NTM ở các thôn bản khó khăn. Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp; sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân; sự tham gia đóng góp của người dân. Thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại và người dân trên địa bàn nông thôn đầu tư vào sản xuất nông nghiệp.

Để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Sơn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kế thừa; phát huy những thành tựu và kinh nghiệm của 35 đổi mới, phấn đấu thực hiện đạt và vượt 19/19 chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra.

PV Hoàng Yến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chung Thắng