[Infographic] Cơ hội đột phá về công nghệ khai thác và chế biến than - khoáng sản

Với định hướng đổi mới, hiện đại hoá công nghệ trong lĩnh vực Than - Khoáng sản, Hội nghị lần này sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp định hướng phát triển, tìm kiếm giải pháp cũng như đối tác...
hội nghị than
Caption

 

Đồ họa: Duy Kiên