Kiểm toán 26 ngân hàng và doanh nghiệp lớn trong năm 2019

Theo kế hoạch kiểm toán năm 2019 vừa được Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành, cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan tới quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại 26 đơn vị.

Các đơn vị trên bao gồm: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, 4 ngân hàng và 21 tập đoàn, tổng công ty, công ty. Trong đó có 4 ngân hàng lớn gồm: Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.

4 tập đoàn bao gồm: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Ngoài ra, loạt công ty, tổng công ty được Kiểm toán Nhà nước điểm tên như: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện, Tổng công ty Công nghiệp Sài gòn-Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai,...

Theo kế hoạch năm 2019, Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện tổng cộng 190 cuộc kiểm toán. Trong số này, cơ quan chức năng sẽ thực hiện 59 cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực ngân sách Nhà nước, 30 cuộc chuyên đề và nhiều cuộc kiểm toán khác.

Tuấn Hưng