Lạng Sơn: Chính thức thực hiện phần mềm quản lý phương tiện xuất nhập cảnh tại 3 cửa khẩu phụ

Kể từ ngày 10/1/2019, UBND tỉnh Lạng Sơn chính thức cho vận hành thực hiện phần mềm quản lý phương tiện XNC tại 3 cửa khẩu phụ Nà Nưa, Na Hình, Bình Nghi.

Theo đó, UBND tỉnh Lạng Sơn giao Ban quản ký  KKT cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn chu trì, đông đốc các ngành chức năng, các DN kinh doanh bến bãi tại 3 cửa khẩu phụ Na Hình, Nà Nưa và Bình Nghi thực hiện phần mềm quản lý phương tiện XNK, hàng hóa XNK từ ngày 28/12/2018 và chính thức vận hành từ ngày 10/1/2019.

UBND tỉnh Lạng Sơn cũng cho biết, đã bố trí kinh phí cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn và kinh phí triển khai phần mềm quản lý phương tiện XNC ra, vào các cửa khẩu. 

UBND tỉnh Lạng Sơn cũng đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan về kinh phí để thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Theo Báo Hải Quan