Mỗi năm thêm 400.000 người tham gia BHXH bắt buộc

Sau 5 năm thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, trên 9,7 triệu người đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, mỗi năm tăng bình quân 400.000 người.

Tại hội thảo khu vực phía Bắc đánh giá 5 năm thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức ngày 29/11 tại Hà Nội, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Bạch Hồng cho biết số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội ngày càng tăng, kể cả các đối tượng tự nguyện. 

Đến nay, trên 9,7 triệu người đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, mỗi năm tăng bình quân 400.000 người. Bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt gần 90.000 người, mỗi năm tăng bình quân 25.500 người. Hiện trên 7,6 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, bình quân thêm khoảng 885.000 người/năm.

Nguồn thu quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp đã tăng lên đáng kể.

Việc giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động được thực hiện kịp thời, đúng quy định, ít xảy ra sai sót và ngày càng thuận lợi hơn cho người lao động. Số đối tượng có bảo hiểm y tế cũng tăng nhanh, chủ yếu tập trung ở các nhóm được Nhà nước hỗ trợ như người nghèo, cựu chiến binh, đối tượng bảo trợ xã hội...

Tuy nhiên, tình trạng nợ trốn đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vẫn tăng cao. Ý thức tuân thủ pháp luật của đơn vị sử dụng lao động và người lao động còn hạn chế, trong khi chế tài xử phạt còn nhẹ, cơ quan bảo hiểm xã hội không được quyền xử phạt nên khó khăn cho việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã áp dụng nhiều biện pháp tăng thu, giảm nợ bảo hiểm xã hội như phạt do chậm đóng; nêu tên các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng; chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố định kỳ hàng quý báo cáo cấp uỷ và chính quyền địa phương tình hình thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn; thành lập Tổ thu nợ bảo hiểm xã hội liên ngành ở cấp tỉnh, khởi kiện đơn vị nợ nhiều, thời gian kéo dài…

Tổng Giám đốc Lê Bạch Hồng cho biết, nhiệm vụ trọng tâm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2015 là tăng cường thực hiện giải pháp để phát triển nhanh đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở cả hai loại hình bắt buộc, tự nguyện, tiến tới thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2014 và bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động.

  • Từ khóa: