Năm 2020 Bộ Tài Chính thực hiện 162 đề án, 89 sản phẩm đầu ra

Để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2020, Bộ Tài chính sẽ thực hiện 72 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 162 Đề án.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị

5 nhiệm vụ, giải pháp

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến “Tổng kết công tác tài chính -NSNN năm 2019, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2020", Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, Ngành Tài chính đã hoàn thành khá toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2019.

Bước sang năm 2020, để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2020, Bộ Tài chính sẽ thực hiện  72 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 162 Đề án.

Trong đó, xác định 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đó là:

a). Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế chính sách trong lĩnh vực tài chính theo thể chế kinh tế thị trường, định hướng XHCN; 

b). Điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả, kỷ cương, công khai minh bạch và đảm bảo các cân đối lớn của đất nước. Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý NSNN.

c). Cơ cấu lại các khoản thu NSNN; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu NSNN, thu hồi nợ đọng thuế; quyết liệt chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chống gian lận giả mạo và gian lận xuất xứ hàng hóa;

d). Điều hành chi NSNN theo dự toán được Quốc hội giao; Nâng cao hiệu quả quản lý chi NSNN và nợ công. Kiểm soát bội chi và nợ công trong giới hạn Quốc hội cho phép;

e). Tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả; Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu và kỷ luật, kỷ cương hành chính...

89 sản phẩm đầu ra

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đã ban hành Quyết định số 17/QĐ-BTC ngày 3/1/2020 về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02 của Chính phủ với 4 nhóm giải pháp với 89 sản phẩm đầu ra.

Ngân hàng Thế giới công bố chỉ số nộp thuế của Việt Nam tăng 22 bậc
Ngân hàng Thế giới công bố chỉ số nộp thuế của Việt Nam tăng 22 bậc

Trong đó Bộ Tài chính xác định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020 đó là: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan; cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Rút ngắn quy trình xử lý; hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý; giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, đảm bảo công công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước.

Tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành để cải cách toàn diện quy định về quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, phù hợp với thông lệ quốc tế để năm 2020 đạt được mục tiêu, yêu cầu là: nâng xếp hạng chỉ số nộp thuế và bảo hiểm xã hội lên 7-10 bậc; nâng xếp hạng chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới lên 5-10 bậc...

Một số chỉ tiêu ngành Tài chính năm 2020

- Tăng thu NSNN khoảng 3% so với dự toán Quốc hội giao

- Tỷ lệ động viên vào NSNN là 22,2% GDP,

- Bội chi NSNN là 3,44% GDP

- Dư nợ công là 54,3 GDP; Nợ chính phủ là 48,5 GDP; Nợ nước ngoài của Quốc gia là 45,8% GDP.

- Nợ thuế dưới 5% tổng thu NSNN.

Phủ Lý