Năm 2020, dự kiến hạn ngạch nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu là 59.098 tấn

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý xây dựng dự thảo Thông tư quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2020.

Dự thảo nêu rõ, lượng thuốc lá nguyên liệu (mã HS 2401) nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2020 là 59.098,2 tấn.

Việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Năm 2019, lượng thuốc lá nguyên liệu (mã HS 2401) nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan là 56.284 tấn. Như vậy, dự kiến năm 2020, lượng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan tăng hơn năm 2019 khoảng 2.814 tấn.

 

T.Xuân