Năm 2021 ADB sẽ xây dựng chiến lược đối tác mới với Việt Nam

Đầu năm tới, ADB xây dựng chiến lược đối tác quốc gia mới để phù hợp tình hình mới của Việt Nam. ADB sẽ xem xét các chiến lược, nguồn vốn hỗ trợ Việt Nam một cách cụ thể.
Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam Eric Sidgwick
Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam Eric Sidgwick

Tại buổi tiếp Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam Eric Sidgwic, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, nhiệm kỳ của ông tại Việt Nam 5 năm qua hết sức thành công, đóng góp rất lớn cho tăng cường quan hệ tốt đẹp giữa ADB với Việt Nam.

Những đánh giá, tư vấn chính sách của ADB nói chung, ông Eric Sidgwic nói riêng hết sức quý báu, bổ ích cho phát triển kinh tế của Việt Nam.

Ông Eric Sidgwic cho biết, trong nhiệm kỳ qua, ông đã được chứng kiến sự phát triển thành công của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Ông khẳng định Việt Nam đã sử dụng hiệu quả nguồn lực phân bổ của ADB.

Chúc mừng Việt Nam thành công trong kiềm chế đại dịch COVID-19, ông cho rằng đó chính là thành tựu vượt bậc của Việt Nam.

Theo dự báo của ADB, Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng GDP từ 4-4,1% trong năm 2020, đây đã là mức rất tốt trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, có nhiều dự báo khả năng Việt Nam sẽ đạt cao hơn mức này. ADB luôn sẵn sàng hỗ trợ ngân sách khi Chính phủ Việt Nam cần.

Đầu năm tới, ADB xây dựng chiến lược đối tác quốc gia mới để phù hợp tình hình mới của Việt Nam. ADB sẽ xem xét các chiến lược, nguồn vốn hỗ trợ Việt Nam một cách cụ thể.

ADB hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thông qua các hình thức tài chính đối với các dự án hạ tầng quan trọng; huy động nguồn vốn viện trợ không hoàn lại và nguồn vốn vay thông thường; sử dụng nguồn vốn ADB để thu hút cả các nguồn vốn tư nhân, nguồn vốn hỗ trợ kỹ thuật khác.

Ngoài nguồn hỗ trợ cho Nhà nước, ADB  còn có thể huy động vốn cho đổi mới sáng tạo, tri thức.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam ủng hộ chiến lược 2030 của ADB đã phê duyệt nhằm đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững của LHQ và tiếp tục hỗ trợ các nước thành viên giải quyết các vấn đề như nghèo đói, phát triển không đồng đều, chống biến đổi khí hậu và thúc đẩy lĩnh vực tư nhân.

Cảm ơn ADB đã tư vấn chính sách cho Việt Nam ứng phó với tác động của đại dịch COVID-19 trong thời gian qua, Thủ tướng cho biết, Việt Nam không chủ quan và đang triển khai nhiều biện pháp vĩ mô quan trọng để phát triển kinh tế hậu COVID-19 với phương châm phục hồi bền vững và đạt mục tiêu kép.

Về hoàn thiện khuôn khổ pháp lý ODA, vay ưu đãi, Thủ tướng nêu rõ, những năm qua, Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về đầu tư công, quản lý nợ công.

Việt Nam mong ADB hỗ trợ nhiều hơn nữa để phát triển các lĩnh vực quan trọng như kết cấu hạ tầng; nông nghiệp thông minh, năng lượng sạch, phát triển đô thị...
Việt Nam mong ADB hỗ trợ nhiều hơn nữa để phát triển các lĩnh vực quan trọng như kết cấu hạ tầng; nông nghiệp thông minh, năng lượng sạch, phát triển đô thị...

Thủ tướng cho biết đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và ban hành trong năm 2020 Định hướng cho giai đoạn 2021-2025 gắn với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025 làm cơ sở để các bộ ngành phối hợp với ADB lựa chọn các chương trình, dự án cụ thể thúc đẩy hiệu quả trong hợp tác hai bên.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam đang phấn đấu trở thành nước có thu nhập trung bình, rất cần nhiều nguồn lực, trong khi vẫn còn gặp nhiều khó khăn, do đó nguồn vốn hỗ trợ của ADB là hết sức quan trọng.

Việt Nam mong ADB hỗ trợ nhiều hơn nữa để phát triển các lĩnh vực quan trọng như kết cấu hạ tầng; nông nghiệp thông minh, năng lượng sạch, phát triển đô thị, môi trường, y tế, giáo dục...

Kỳ Anh