Nâng cao kiến thức về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định ASEAN - Trung Quốc và ASEAN - Hồng Kông

Mới đây, Sở Công Thương Hải Phòng phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị tập huấn quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định ASEAN - Trung Quốc và ASEAN - Hồng Kông.
Quang cảnh buổi tập huấn tại Sở Công thương Hải Phòng
Quang cảnh buổi hội nghị tập huấn tại Sở Công Thương Hải Phòng

Hiệp định về Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc thuộc Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Trung Quốc được ký ngày 29/11/2004 tại thủ đô Viêng - Chăn, Lào và Hiệp định này có hiệu lực từ ngày 1/1/2005 đến nay. Hiệp định ASEAN - Hồng Kông đã được ký kết ngày 12/11/2017 và chính thức có hiệu lực từ ngày 11/6/2019.

Theo đó, Việt Nam đã, đang đàm phán và ký kết 16 hiệp định  thương mại tự do, trong đó có 12 hiệp định đã có hiệu lực, 3 hiệp định đang trong vòng đàm phán; 1 hiệp định đã ký kết nhưng chưa có hiệu lực.

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Xuất xứ hàng hóa (Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương) đã hướng dẫn thực hành tra cứu và thực thi quy tắc về xuất xứ hàng hóa cho các doanh nghiệp và cơ quan quan lý nhà nước; Giới thiệu, hướng dẫn Thông tư số 12/2019/TT-BCT ngày 21/8/2019 của Bộ Công Thương quy định về xuất xứ hàng hóa.

Ông Tiêu Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Công Thương  phát biểu tại buổi tập huấn
Ông Tiêu Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Tiêu Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Công Thương nhấn mạnh. Hội nghị nhằm giải đáp, hướng dẫn và phổ biến các quy tắc xuất xứ của Hiệp định ASEAN - Trung Quốc và ASEAN - Hồng Kông để hỗ trợ, giúp các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nắm bắt và tận dụng được những ưu đãi từ các Hiệp định, nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập sâu rộng của ngành Thương mại Việt Nam nói chung và thành phố nói riêng. Phó Giám đốc Sở Công Thương, Ông Tiêu Văn Dũng đề nghị các đại biểu tham gia tập huấn tập trung cao tiếp thu đầy đủ các kiến thức, nội dung trao đổi tại Hội nghị.

Dương Hoàng