Ngấm đòn Covid-19 cả 3 khoản thu ngân sách nhà nước đều giảm mạnh

Tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 7 ước đạt 107,9 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thu 7 tháng đạt 779,8 nghìn tỷ đồng, bằng 51,6% dự toán, giảm 13,1% so với cùng kỳ năm 2019 (ngân sách trung ương ước đạt 48,3% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 55,8% dự toán).
Thu từ nội địa giảm do chính sách ưu đãi miễn, giảm, gia hạn thuế và các khoản thu ngân sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
Thu từ nội địa giảm do chính sách ưu đãi miễn, giảm, gia hạn thuế và các khoản thu ngân sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

 

Thu nội địa

Lũy kế 7 tháng ước đạt ước đạt 649,9 nghìn tỷ đồng, bằng 51,4% dự toán, giảm 10,6% so cùng kỳ năm 2019 (cùng kỳ năm 2019 đạt 62% dự toán, tăng 13,2%).

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã đề xuất các giải pháp ưu đãi miễn, giảm, gia hạn thuế và các khoản thu ngân sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Cơ quan Thuế, Hải quan đã tập trung thực hiện các giải pháp do Bộ Tài chính đề ra, đặc biệt là biện pháp gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất nhằm tháo gỡ/hỗ trợ khắc phục khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh ứng phó với dịch bệnh theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, cơ quan Thuế cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tránh việc lợi dụng chính sách để trục lợi từ NSNN; xử lý nghiêm các vi phạm về thuế.

Về thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và Nghị quyết số 42/NQ-CP, theo số liệu báo cáo nhanh của các Cục thuế tính đến ngày 27/7/2020:

Cơ quan thuế đã tiếp nhận khoảng 170 nghìn giấy đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất. Số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn là 53 nghìn tỷ đồng (trong đó: Thuế GTGT là 28,5 nghìn tỷ đồng; thuế TNDN là 20,5 nghìn tỷ đồng; tiền thuê đất là 3,4 nghìn tỷ đồng; thuế GTGT và TNCN của hộ và cá nhân kinh doanh Quý I/2020 là 0,6 nghìn tỷ đồng).

Cơ quan Thuế đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách của Nhà nước và tổ chức tiếp nhận, xử lý hồ sơ hỗ trợ cho các hộ kinh doanh gặp khó khăn do dịch Covid-19 kịp thời, đúng quy định.

Tính đến ngày 27/7/2020, đã có 44,6 nghìn hộ kinh doanh gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến UBND cấp xã và 11,6 nghìn hồ sơ đã được gửi đến UBND cấp tỉnh để thẩm định.

Thu từ dầu thô giảm do giá thấp hơn 11,7 USD/thùng so với giá dự toán
Thu từ dầu thô giảm do giá thấp hơn 11,7 USD/thùng so với giá dự toán

 

Các địa phương đã thực hiện chi trả cho khoảng 12,6 triệu đối tượng, với số kinh phí 12,4 nghìn tỷ đồng; trong đó, ngân sách trung ương đã hỗ trợ 2,9 nghìn tỷ đồng cho 26 địa phương để thực hiện nhiệm vụ này.

Thu từ dầu thô

Lũy kế 7 tháng thu ước đạt 23 nghìn tỷ đồng, bằng 65,4% dự toán, giảm 32,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Giá dầu thô thanh toán bình quân đạt 48,3 USD/thùng, thấp hơn 11,7 USD/thùng so với giá dự toán, bằng khoảng 70,5% so với cùng kỳ năm 2019; sản lượng ước đạt 5,5 triệu tấn, bằng 61,8% kế hoạch, bằng 79,5% so với cùng kỳ năm 2019. 

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

Lũy kế thu 7 tháng ước đạt 106,47 nghìn tỷ đồng, bằng 51,2% dự toán, giảm 20,5% so với cùng kỳ năm 2019, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 175 nghìn tỷ đồng, bằng 51,8% dự toán, giảm 15,3% so với cùng kỳ năm 2019; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 68,53 nghìn tỷ đồng.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động thương mại quốc tế
Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động thương mại quốc tế

 

Đại dịch Covid-19 trên thế giới đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động thương mại quốc tế, cầu hàng hóa sụt giảm, hoạt động thông quan hàng hóa khó khăn.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 7 tháng đầu năm ước đạt 285,1 tỷ USD, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng có số thu ngân sách lớn giảm, như: xăng dầu các loại giảm 48,7%, ô tô nguyên chiếc giảm 47,6%, sắt thép giảm 14,1%, máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng giảm 4,2%,... đã tác động làm giảm thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu.

Nam Sách