Ngành Công Thương Bắc Kạn: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,82%

Năm 2018 ngành Công Thương Bắc Kạn đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá so sánh năm 2010) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018 ước đạt 1.165 tỷ đồng, tăng 14,82% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 121,91% kế hoạch năm 2018. Trong đó các sản phẩm chủ yếu nhóm ngành công nghiệp khai thác khoáng sản đều có sản lượng vượt mức kế hoạch giao. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp cộng dồn 12 tháng năm 2018 so với cùng kỳ năm trước tăng 4,96%.  

Thi đua giữa các Trung tâm trực thuộc Sở đã thúc đẩy hoạt động đạt kết quả vượt trội. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã hoàn thành thực hiện 100% 14 đề án khuyến công với tổng kinh phí là 1,129 tỷ đồng.  

Trung tâm tư vấn phát triển công nghiệp, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cũng đã tổ chức hướng dẫn, tư vấn, giúp đỡ hàng loạt các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh xây dựng thương hiệu, mẫu mã, bao bì sản phẩm hàng hóa và quảng bá, giới thiệu sản phẩm tại các Hội chợ triển lãm trong nước; tổ chức thực hiện hoàn thành 04 chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với tổng kinh phí thực hiện là 48,0 triệu đồng, bao gồm: Chương trình “Tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”, các chương trình hưởng ứng sự kiện Giờ trái đất năm 2018; tổ chức kiểm tra và hướng dẫn 03 nhà máy thuỷ điện chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn vận hành.

Trung tâm tỉnh Bắc Kạn

Công tác quản lý Nhà nước và Xúc tiến thương mại cũng đạt được nhiều thành tựu đáng kể: tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo gửi các đơn vị có liên quan để chủ động việc cân đối cung - cầu, bình ổn thị trường, giá cả hàng hóa; xây dựng phương án về dự trữ một số mặt hàng thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống lụt bão năm 2018; thực hiện hoàn thành 04 đề án, nhiệm vụ xúc tiến thương mại với tổng kinh phí thực hiện là 654,97 triệu đồng, cụ thể về phát triển hạ tầng thương mại như mạng lưới chợ và hệ thống siêu thị.

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã tăng cường thực hiện kiểm tra, kiểm soát, nắm bắt địa bàn, ngăn chặn hàng lậu, hàng cấm lưu thông trên thị trường. Đặc biệt, chú trọng ngăn chặn và xử lý các trường hợp sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ các mặt hàng cấm như: pháo nổ, thuốc lá nhập lậu, đồ chơi bạo lực, tranh ảnh ngoài luồng...; kiểm tra, kiểm soát chất lượng thực phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với tổng số vụ kiểm tra là 1.962 vụ (tăng 33% so với cùng kỳ năm 2017), nộp NSNN gần 1,8 tỷ đồng (tăng 20% so với cùng kỳ năm 2018)

Nhìn chung, hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh năm 2018 trong bối cảnh có nhiều yếu tố thuận lợi và có bước phát triển ổn định hơn, môi trường đầu tư được cải thiện, sản xuất, kinh doanh có những kết quả tích cực. Hệ thống hạ tầng thương mại nhìn chung các chợ được đầu tư xây dựng kiên cố đã phát huy hiệu quả tốt trong việc thu hút, tập trung lực lượng hàng hoá lớn từ các nguồn sản xuất, kinh doanh trong và ngoài địa bàn, đáp ứng được nhu cầu mua bán trao đổi hàng hoá và tiêu dùng của nhân dân. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh năm 2018 ước đạt 5.666,471 tỷ đồng, tăng 13,43% so với thực hiện năm 2017 và tăng 16,59% so với kế hoạch năm 2018.

Phát huy những thành tích đã đạt được, kế hoạch năm 2019 của Sở Công thương tỉnh Bắc Cạn là tiếp tục định hướng, quy hoạch và điều chỉnh kịp thời nhằm tăng giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) đạt 1.216 tỷ đồng, tăng 7% tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 6 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu 10 triệu USD.

Hoàng Dương