Ngành Công Thương hướng tới Ngày Pháp luật 2019 thực chất và hiệu quả

Chiều ngày 7/11, Bộ Công Thương đã tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019, với sự tham gia của Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng và nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong ngành Công Thương.

Triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Ngày 09/11 hàng năm đã trở thành sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng đánh giá cao những cố gắng và kết quả tích cực đã đạt được trong xây dựng pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và công tác triển khai Ngày Pháp luật nói riêng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong ngành Công Thương thời gian qua.

Theo Thứ trưởng, điểm nổi bật tạo nên hiệu quả trong công tác xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành Công Thương thời gian qua là việc tích cực phổ biến các nội dung chính sách, quy định mới tới người dân và doanh nghiệp; triển khai quyết liệt nhiều hoạt động để tiếp thu ý kiến của các tổ chức, cá nhân và nghiên cứu các giải pháp tháo gỡ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng
Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đánh giá cao những thành tích của công tác pháp luật ngành Công Thương thời gian qua

“Trong quá trình đó, Bộ Công Thương đã giải quyết ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền của mình, nghiên cứu, điều chỉnh các quy định pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế”, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng khẳng định.

Cùng với đó, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được các cơ quan, tổ chức, đơn vị ngành Công Thương tích cực hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc, tạo hiệu ứng tích cực, góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm công dân, nâng cao ý thức pháp luật, xây dựng lối sống, làm việc theo pháp luật, nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật trong xã hội.

Ông Nguyễn Anh Sơn - Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Công Thương)
Vụ trưởng Vụ Pháp chế Nguyễn Anh Sơn nhìn nhận các kết quả và hạn chế trong triển khai thi hành Ngày Pháp luật Việt Nam

Theo ông Nguyễn Anh Sơn - Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Công Thương), Ngày Pháp luật năm 2019 tiếp tục được thực hiện sâu rộng, thực chất, hiệu quả trong toàn ngành Công Thương để thu hút đông đảo công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị tham gia. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, việc triển khai thi hành Ngày Pháp luật cũng còn tồn tại một số hạn chế cần sớm khắc phục, đặc biệt về nội dung và hình thức tổ chức.

Năm 2019 và các năm tiếp theo, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật và thực thi pháp luật ngành Công Thương; tăng cường hơn nữa sự tương tác giữa cơ quan quản lý nhà nước với người dân và doanh nghiệp nhằm tiếp nhận kịp thời những phản hồi của người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực thi chính sách, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải thiện hoạt động quản lý nhà nước trong Ngành trên tinh thần phục vụ, theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

“Với nỗ lực không ngừng của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn ngành Công Thương, công tác xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, thi hành pháp luật của ngành Công Thương sẽ ngày càng hiệu quả, thực chất, đi vào chiều sâu, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, đổi mới, góp phần phát huy các truyền thống tốt đẹp của Ngành, tạo sự đồng thuận, niềm tin của người dân, doanh nghiệp vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước”, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng bày tỏ tin tưởng.

Trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích, cách làm hay trong triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam

Trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích, cách làm hay trong triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam

Trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích, cách làm hay trong triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam

Trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích, cách làm hay trong triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam
Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích, cách làm hay trong triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam
Thy Thảo