Ngành Điện miền Nam: Tăng cường rà soát giá bán điện cho người thuê nhà

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã yêu cầu các Công ty Điện lực thành viên tại 21 tỉnh, thành phố phía Nam và Trung tâm chăm sóc khàng khẩn trương rà soát giá bán điện cho người thuê nhà đang

Một mặt, EVN SPC yêu cầu các Công ty Điện lực thành viên: Nắm rõ chủ trương của Tập đoàn được nêu tại Thông cáo báo chí ngày 21/5/2018 về “Chính sách giá điện đối với công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở”. Phổ biến đến các đơn vị Điện lực trực thuộc tại 21 tỉnh, thành phố phía Nam để triển khai thực hiện và trả lời địa phương, người dân.

Mặt khác, tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về quyền được hưởng giá bán điện sinh hoạt cho công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở. Niêm yết công khai “Hướng dẫn thực hiện giá bán điện cho người thuê nhà để ở” tại các địa điểm giao dịch với khách hàng, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu vực tập trung nhiều nhà máy xí nghiệp, các trường học tập trung sinh viên…


Ngoài ra, phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tổ chức hướng dẫn, kiểm tra công tác áp giá bán điện tại các địa điểm cho thuê nhà tại địa phương để đảm bảo công nhân, sinh viên người lao động thuê nhà để ở được mua điện đúng giá bán điện sinh hoạt theo Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện.

Các trường hợp vi phạm đều phải lập biên bản và xử lý theo quy định của pháp luật. Hạn chế trường hợp chủ nhà cho thuê lợi dụng chính sách giá để thu lợi.

Phối hợp với cơ quan chính quyền địa phương thường xuyên rà soát, thống kê số liệu về số lượng nhà cho thuê, số lượng phòng, số lượng người thuê. Tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn việc thực hiện giá bán điện cho các chủ nhà cho thuê. Thống nhất với các chủ nhà cho thuê nhà về việc thực hiện đúng giá bán điện cho người thuê nhà. Thường xuyên chủ động kiểm tra công tác áp giá bán điện tại các địa điểm cho thuê nhà và kiểm tra áp giá bán điện ít nhất 01 lần trong 12 tháng.

Các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về EVNSPC chậm nhất vào ngày 15/8/2018.