Nghiệm thu đề án hỗ trợ sản xuất nước lọc tinh khiết

Ngày 13/12/2017, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc đã phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lập Thạch, UBND xã Ngọc Mỹ và Công ty TNHH-MTV Tuấn Đông tổ chức nghiệm

Năm 2017, Công ty TNHH-MTV Tuấn Đông đã xây dựng lại khu nhà xưởng sản xuất, mạnh dạn đầu tư hệ thống máy bơm nước và lọc nước; nguồn nước được khơi từ lòng đất tại địa phương. Việc mở rộng thêm sản xuất đã giải quyết việc làm cho 05 lao động địa phương, với thu nhập bình quân, ổn định là 6,5 triệu đồng/người/tháng. Sản phẩm nước lọc tinh khiết Núi Ngọc của Công ty TNHH-MTV Tuấn Đông đã xuất hiện ở các đại lý, các hộ gia đình, cá nhân trong tỉnh. Việc ứng dụng máy móc thiết bị mới vào sản xuất giúp Công ty sản xuất ổn định hơn, lọc nước nhanh hơn, chất lượng nước sạch hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và cạnh tranh ngày càng lớn của thị trường.