Nghiên cứu áp dụng sàng tách nước cao tần để tách nước bùn quặng đuôi thải tuyển nổi

Sử dụng "thiết bị tách nước cao tần" lọc khô quặng đuôi thải không chỉ giúp giảm chi phí, mà còn sử dụng triệt để nguồn tài nguyên vào canh tác sản xuất nông nghiệp, hoàn thổ các khai trường, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất quặng tuyển.

3 Nhà máy tuyển (NMT) quặng của Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam đang sử dụng công nghệ thải quặng đuôi thải ra hồ thải bằng biện pháp bơm ra hồ thải để nước lắng trong, nước tuần hoàn được bơm về phục vụ sản xuất.

Trước thực trạng về độ an toàn, sức chứa, chi phí sản xuất…, các hồ thải của NMT, Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam đã nghiên cứu công nghệ thải khô sau tuyển nổi, để giải quyết vấn đề thay thế hồ thải sang bãi thải khô. Cụ thể là nghiên cứu đổi mới công nghệ thải quặng đuôi sử dụng bơm điền đầy thể tích hồ thải bằng công nghệ "thiết bị tách nước cao tần" lọc khô quặng đuôi thải chất đống vận chuyển đi, phần nước đưa xuống hồ thải.

Sau khi khảo sát, đánh giá thực trạng các chỉ tiêu công nghệ khâu thải quặng đuôi, Công ty lắp 1 máy tại NMT Tằng Loỏng, các số liệu thống kê về nồng độ rắn, hàm lượng P2O5 cho thấy: Nồng độ rắn trong bùn quặng đuôi thải từ 17% - 20% trung bình 19% (thiết kế 14,1%); hàm lượng P2O5 từ 3% - 5% trung bình 4% (thiết kế 5,1%); lưu lượng bùn quặng thải từ 800 - 1.000 m3/h.

Căn cứ vào các chỉ tiêu chính khâu thải để lựa chọn "thiết bị tách nước cao tần" lọc quặng đuôi thải, sản phẩm đầu vào có nồng độ rắn vào khâu lọc: 20% + 5; Cấp hạt - 0,1 mm chiếm 100%, áp lực vào khâu lọc: 1 kg/cm2 + 0,2; sản phẩm đầu ra, gồm: Năng suất chất rắn sau lọc: 30 tấn/h/1 máy; độ ẩm chất rắn sau lọc: Từ 17% - 20%; hiệu suất thu hồi chất rắn có trong bùn vào máy lọc: > 70%.

Thống kê các yếu tố chi phí chủ yếu cho thấy, sử dụng "thiết bị tách nước cao tần" lọc khô quặng đuôi thải giảm được 1.939 đồng/1 tấn quặng so với bơm điền đầy quặng đuôi thải vào hồ thải.

Quặng đuôi thải được lọc khô đánh đống chờ vận chuyển đưa đi đổ vào các khu vực canh tác nông nghiệp hoặc hoàn thổ các khai trường khai thác xong, các bãi thải kết thúc đổ thải và để lưu kho sử dụng sau. Vì thế, giảm chi phí trong sản xuất quặng tuyển vì không phải đầu tư xây dựng thêm hồ thải quặng đuôi số 3; chi phí làm kho thấp hơn chi phí làm hồ thải rất nhiều lần vì kho không phải làm trạm bơm tuần hoàn, đường điện, đường ống, cửa xả... Mặt khác, sử dụng triệt để nguồn tài nguyên vào canh tác sản xuất nông nghiệp, hoàn thổ các khai trường, bãi thải đã kết thúc hoặc lưu kho để sử dụng sau.

Qua xem xét, tìm hiểu thông tin công nghệ lọc nói chung và lọc quặng Apatit đuôi thải nói riêng, xác định được "thiết bị tách nước cao tần" tương đối phù hợp cho việc lọc quặng đuôi thải của NMT về thành phần cấp hạt, nồng độ. Công ty đã đi khảo sát thực tế tại Trung Quốc, đến nhà máy sử dụng "thiết bị tách nước cao tần”; mời các chuyên gia kỹ thuật khảo sát, lấy mẫu, thử nghiệm lọc bùn quặng đuôi thải tại NMT Tằng Loỏng bằng máy "thiết bị tách nước cao tần" cho kết quả khả quan, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật.

Công ty đã lựa chọn máy "thiết bị tách nước cao tần" năng suất 30 tấn/h, kèm theo cụm Xyclon thủy lực tách nước FXJ300*4, sàng ZGT1.836 rộng 1.800mm, dài 3.600 mm và triển khai theo 2 bước: Sử dụng "thiết bị tách nước cao tần" lọc khô quặng đuôi thải, vị trí lắp máy tại sân trạm điện gần trạm bơm tuần hoàn hồ thải số 1. Đánh giá kết quả giai đoạn 1 nếu đạt mục tiêu, Công ty triển khai đầu tư thêm 4 máy"thiết bị tách nước cao tần" lọc khô quặng đuôi thải, vận chuyển ra ngoài khu vực hồ thải để canh tác lâm, nông nghiệp hoặc đưa vào kho lưu, hoàn thổ khai trường thải bãi đã kết thúc.

Kết quả chạy thử 72 h sàng tách nước cao tần cho thấy, tỷ lệ thu hồi sản phẩm đạt 60,68%/70% đạt 86,68% mục tiêu; độ ẩm đạt 25,19%/20% bằng 74,05% so với mục tiêu. Mặc dù chưa đạt tối đa mục tiêu đề ra, tuy nhiên đây là giải pháp hoàn thiện để giảm tải cho các hồ thải, tăng tuổi thọ các hồ, giảm đầu tư các hồ thải mới vì vậy, Công ty sẽ tiếp tục nhân rộng, áp dụng ngay bước 2 vào sản xuất tại NMT Cam Đường./.

Nguyễn Trọng Phú - Phó TGĐ CTy TNHH MTV Apatit VN