Nhà máy điện mặt trời Sông Lũy 1 chính thức vận hành thương mại

Nhà máy được lắp đặt 127.960 tấm pin (công suất mỗi tấm pin là 365Wp, sử dụng công nghệ tiên tiến Mono PERK giúp đạt hiệu suất cao nhất - 21,5%), dự kiến sản xuất khoảng 80 triệu kWh/năm.

Dự án Nhà máy điện mặt trời Sông Lũy 1 (Bắc Bình-Bình Thuận) vừa chính thức vận hành thương mại (COD). Việc nối lưới điện trước ngày 30/6/2019 đã giúp nhà máy được hưởng mức giá bán điện ưu đãi 9,35 cent/KWh (theo Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg do Thủ tướng ban hành hồi tháng 4-2017).

Dự án Nhà máy điện mặt trời Sông Lũy 1 được xây dựng tại xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình do Công ty cổ phần Đầu tư Quang điện Bình Thuận đầu tư, với công suất lắp đặt 46.7MWp, tổng vốn đầu tư gần1.000 tỷ đồng.

Nhà máy điện mặt trời Sông Lũy 1 khởi công vào tháng ngày 23/9/2018 và thực hiện ký kết hợp đồng mua bán điện với EVN (tháng 10/2018). Sau hơn 7 tháng thi công, Nhà máy đã hoàn tất nghi thức đóng điện và hòa lưới điện quốc gia.

Nhà máy được lắp đặt 127.960 tấm pin (công suất mỗi tấm pin là 365Wp, sử dụng công nghệ tiên tiến Mono PERK giúp đạt hiệu suất cao nhất - 21,5%), dự kiến sản xuất khoảng 80 triệu kWh/năm.

Bình Thuận có 20 dự án hoàn thành, đóng điện trước ngày 30/6/2019, tổng công suất 873,48MW (tương đương 1.100MWp). Tổng vốn đầu tư dự kiến 23.968 tỷ đồng, diện tích 1.341,3ha; Hiện đã có 9 dự án hoàn thành, đóng điện, công suất 574,8MW (tương đương 734,2MWp), tổng vốn đầu tư dự kiến 15.309 tỷ đồng, diện tích 913,85ha; trong đó có 03 dự án đã phát điện COD; 06 dự án còn lại đã đóng điện ngược. Còn 11 dự án khác đang tập trung, khẩn trương thi công, dự kiến hoàn thành và đóng điện trước ngày 30/6/2019 với tổng công suất 574,79MW (tương đương 734,2MWp).

T.Xuân