Nhà máy Thủy điện Sê San 3A đã chạm mốc 410 triệu KWh, đạt 100% kế hoạch năm 2018

Để hoàn thành mục tiêu kế hoach sản xuất kinh doanh năm 2018, ngay từ đầu năm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sê San 3A luôn đề cao nhiệm vụ phát điện an toàn, liên tục và kinh tế.
Nhà máy Thủy điện Sê San 3A
Nhà máy Thủy điện Sê San 3A

Hàng năm Công ty đều hoàn thành tốt nhiệm vụ vận hành sản xuất điện, đạt và vượt kế hoạch sản lượng điện.  Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức về diễn biến phức tạp của thời tiết,  các thiết bị Nhà máy đã đưa vào vận hành hơn 10 năm dần lão hóa và không có sẵn ở thị trường Việt Nam.

Nhận thức được những khó khăn, thách thức trên, tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể người lao động trong Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã đưa ra nhiều giải pháp để đảm bảo phát điện của các tổ máy an toàn, liên tục và kinh tế; tiết kiệm điện tự dùng; tối ưu hóa chi phí; nâng cao năng suất lao động và đào tạo, sắp xếp mở rộng sản xuất,… góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018.

Công ty cũng xác định nguồn lực lao động là nhân tố cốt lõi và có giá trị lâu dài, vì vậy phải không ngừng nâng cao năng lực cả về chuyên môn cũng như kinh nghiệm thực tế. Hàng năm, Công ty luôn tạo điều kiện để người lao động tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước, đào tạo ngắn hạn và dài hạn, các khóa học nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm về quy trình sản xuất điện cũng như cách thức tổ chức quản lý và bố trí lao động ở các nước tiên tiến trên thế giới.

Đi hơn hai phần ba chặng đường của năm 2018, ngày 09/10/2018 sản lượng điện Nhà máy Thủy điện Sê San 3A chính thức chạm mốc 410 triệu kWh, đạt 100% kế hoạch đề ra. Đây chính là kết quả của những nổ lực, cố gắng của tập thể Ban Lãnh đạo và toàn thể người lao động trong Công ty.

Trong 09 tháng đầu năm, Công ty đã điều hành sản xuất an toàn tuyệt đối, không để xảy ra bất kỳ sự cố thiết bị nào. Kết quả đạt được một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: Suất sự cố tổ máy bằng 0, hệ số dừng máy do sự cố bằng 0, hệ số khả dụng đạt 102% so với kế hoạch năm.

Nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm của Công ty đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị, thực hiện tốt công tác điều tiết hồ chứa, các thiết bị luôn sẵn sàng, không có sự cố tổ máy.

Lan Phượng