Nhôm Lâm Đồng - TKV: Doanh thu đạt gần 1.700  tỷ đồng 6 tháng đầu năm

Ngày 16/7/2019, Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất kinh doanh (SXKD) 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2019, Công ty hoàn thành toàn diện kế hoạch SXKD, các chỉ tiêu chính đều đạt và tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2018. Theo đó, sản xuất  899.500 tấn quặng tinh, đạt 51,4% kế hoạch năm (KHN), tăng 4,6 % so với cùng kỳ; sản lượng Alumin đạt 328.200 tấn, đạt 50 % KHN; doanh thu đạt hơn 1.683,9  tỷ đồng, đạt 50,8% KHN, tăng 78,1 % so với cùng kỳ; đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động với tiền lương bình quân đạt 10 triệu đồng/người/tháng.

Các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, chế độ phúc lợi cho người lao động và hoạt động an sinh xã hội với địa phương tiếp tục được Công ty duy trì và đẩy mạnh. Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV vinh dự được Tập đoàn khen thưởng hoàn thành mục tiêu thi đua 6 tháng đầu năm 2019 với số tiền là 30 triệu đồng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, ông Nguyễn Thanh Liêm - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty đã biểu dương, chúc mừng các thành tích của Công ty đã đạt được để góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh chung của toàn tập đoàn và định hướng, triển khai các nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2019 về công tác điều hành sản xuất, công tác đầu tư, an toàn môi trường để phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Tập đoàn TKV đã giao cho Công ty trong năm 2019.

Tại hội nghị, Công ty đã khen thưởng cho các cá nhân, tập thể đã đạt các danh hiệu thi đua cấp Bộ công thương và cấp Tập đoàn với tổng số tiền thưởng gần 76 triệu đồng. Trong đó, Công ty có 5 CBCNV được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua Bộ công thương, 3 tập thể tổ sản xuất và 9 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Bộ Công Thương; 1 cá nhân được tặng bằng khen của Bộ LĐTBXH và 10 CBCNV được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Tập đoàn.

 

Mạnh Hùng