PC Bắc Kạn đóng điện Công trình cải tạo, chống quá tải, giảm bán kính cấp điện

Công ty Điện lực Bắc Kạn vừa tổ chức đóng điện, gắn biển Công trình “Chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”.

Công trình cải tạo, chống quá tải, giảm bán kính cấp điện khu vực tổ 18, phường Sông Cầu, Tp. Bắc Kạn với tổng mức đầu tư hơn 2,3 tỷ đồng, quy mô xây dựng mới 355m đường dây trung thế 35kV; 01 TBA công suất 320kV-35/0,4kV; 1.964m đường dây và 130m cáp ngầm 0,4kV sau các TBA. Được khởi công từ tháng 2/2020, sau hơn 2 tháng tháng thi công, công trình đã được nghiệm thu, đóng điện vào tháng 4/2020.

Công nhân Điện lực Thành phố Bắc Kạn thao tác đóng điện TBA Sông Cầu 18

Công trình hoàn thành góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện năng của nhân dân trong khu vực, nâng cao chất lượng cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng… Tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần ổn định an ninh chính trị của địa phương, nâng cao đời sống nhân dân trong khu vực phường Sông Cầu nói riêng cũng như toàn Thành phố Bắc Kạn nói chung.

Gắn biển công trình “Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”.

Phương Huệ - Công ty Điện lực Bắc Kạn