PC Gia Lai: Hiệu quả từ áp dụng mã số, mã vạch trong quản lý công tơ điện

Xây dựng hệ thống luân chuyển thiết bị đo đếm và ứng dụng có hiệu quả công nghệ mã số mã vạch trong công tác quản lý, kiểm định, lập trình công tơ, quản lý treo tháo công tơ, Công ty Điện lực Gia Lai

Hệ thống chương trình gồm các chức năng chính: Nhập hồ sơ công tơ bằng máy bắn mã vạch; Kiểm định định kỳ các công tơ sẵn có trong kho bằng máy bắn mã vạch; Tìm kiếm nhanh những công tơ bằng máy bắn mã vạch để in ra và dán lại để dễ theo dõi và quản lý… Chương trình có tính năng nhận dạng tự động thay thế ghi chép bằng tay, do đó cho kết quả chính xác tuyệt đối không nhầm lẫn nên giảm thiểu được chi phí vận hành, tiết kiệm thời gian, dẫn đến tăng hiệu suất công việc đáng kể.

Hệ thống này được kết nối với phần mềm CMIS 2.0 và được xây dựng một số chức năng như: Kết nối dữ liệu đầu vào của thiết bị đo đếm (công tơ, TU, TI) gồm: Công tơ trước khi kiểm định được dán mã vạch với chiều dài mã thiết bị đo đếm như trong CMIS. Dữ liệu kiểm định định kỳ, kiểm định lần đầu, kiểm định theo yêu cầu từ ETC Gia Lai và được cập nhật trực tiếp vào CMIS; quản lý việc luân chuyển công tơ giữa Công ty và các điện lực và giữa các đơn vị thuộc PC Gia Lai với ETC Gia Lai; hỗ trợ cho các điện lực và các phòng chức năng liên quan quản lý toàn bộ công tơ dưới lưới, trong kho các điện lực, kho Công ty và các công tơ trong quá trình luân chuyển; hỗ trợ công tác quyết toán thiết bị đo đếm hàng tháng, quý, năm của các điện lực với phòng vật tư Công ty; đăng ký và duyệt kế hoạch công tơ cho các điện lực trên chương trình hàng tháng, quý, năm; phục vụ cho việc đối soát số liệu kiểm định hàng tháng, quý năm giữa PC Gia Lai và ETC Gia Lai để thực hiện thanh toán giá trị hợp đồng kiểm định.

Bên cạnh đó, Công ty còn xây dựng lại hệ thống in mã vạch trên thiết bị đo đếm và bổ sung việc in mã vạch trên biên bản treo tháo để phục vụ cho công tác quản lý và cập nhật số liệu công tơ vào CMIS. Ngoài ra, trên biên bản treo tháo thiết bị đo đếm có thể hiện số điện thoại của khách hàng được lấy từ cơ sở dữ liệu CMIS, giúp cho nhân viên khi ra ngoài hiện trường có thể liên lạc với khách hàng để thực hiện công việc treo tháo.

Việc ứng dụng công nghệ mã vạch in trên biên bản treo tháo công tơ và xây dựng các tiện ích mới nói trên sẽ giảm tải cho nhân viên khi nhập dữ liệu, giúp cho việc cập nhật dữ liệu kịp thời và đạt độ chuẩn xác cao, đồng thời cũng giúp cho công tác quản lý hệ thống đo đếm tốt hơn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Ông Thái Dương Tuấn - Trưởng phòng Kinh doanh PC Gia Lai cho biết: Việc ứng dụng mã số mã vạch vào quản lý, sửa chữa, kiểm định công tơ và thực hiện chương trình quản lý công tơ cũng như các thiết bị đo đếm khác giúp nhập số liệu nhanh, chính xác, giảm nhân công, kiểm soát được toàn bộ quá trình cấp phát, kiểm định, treo tháo, luân chuyển công tơ tại Công ty và ETC Gia Lai.