PC Lạng Sơn: Ứng dụng chương trình E-office 3.0 trong công tác văn thư, lưu trữ

Ngày 10/10/2019, Công ty Điện lực Lạng Sơn đã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ, ứng dụng chương trình E-office để lập và lưu trữ hồ sơ điện tử và triển khai phân hệ lịch tuần đến các đơn vị cấp 4.

Tại lớp tập huấn các học viên đã nhiều được các giảng viên của Công ty Công nghệ thông tin điện lực Miền Bắc hướng dẫn quy trình lập và nộp hồ sơ công việc vào lưu trữ cơ quan trên hệ thống E-office của PC Lạng Sơn và hướng dẫn các đơn vị cấp 4 thực hiện lập lịch tuần.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lưu trữ giúp cho việc tìm kiếm, tra cứu hồ sơ tài liệu dễ dàng hơn giúp đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc.

Đối với phân hệ lịch tuần đã được thực hiện ở Văn Phòng Công ty và đến nay triển khai xuống các Điện lực huyện và thành phố góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc sắp xếp lịch công tác của các phòng ban, đơn vị, tránh chồng chéo để phối hợp tổ chức sản xuất kinh doanh tốt hơn.

Lưu trữ điện tử là một lĩnh vực mới, có nhiều điểm khác so với lưu trữ truyền thống, vì vậy các học viên đã tích cực thảo luận, trao đổi và đặt ra rất nhiều câu hỏi và đã được các giảng viên giải đáp ngay tại lớp tập huấn.

 

Lê Hoa