Petrolimex Aviation đã có sự đóng góp tích cực vào thành tích chung của Petrolimex

Đây là khẳng định của ông Phạm Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT Petrolimex tại Hội nghị tổng kết công tác sản xuất, kinh doanh năm 2018 và Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2019 Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex (Petrolimex Aviation).
Ông Phạm Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex, Chủ tịch HĐQT Petrolimex Aviation chỉ đạo Hội nghị

Ông Phạm Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex, Chủ tịch HĐQT Petrolimex Aviation chỉ đạo Hội nghị

Chỉ đạo Hội nghị, ông Phạm Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT Petrolimex, Chủ tịch HĐQT Petrolimex Aviation đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty cũng như toàn thể CBCNV người lao động Petrolimex Aviation trong điều kiện khó khăn nhất định đã đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn, hoạt động hiệu quả, an toàn, bền vững, cung cấp một sản lượng ấn tượng, nâng tầm vị thế của Công ty trên thị trường nhiên liệu hàng không Việt Nam cũng như phát triển ra thị trường ngoài nước. Petrolimex Aviation đã có sự đóng góp tích cực, đáng kể vào thành tích chung của Petrolimex trong năm 2018.

Ông Nguyễn Văn Học - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Petrolimex Aviation báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019

Ông Nguyễn Văn Học - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Petrolimex Aviation báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019

Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019 của Công ty, ông Nguyễn Văn Học - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Petrolimex Aviation nhấn mạnh: Năm 2018 - Đánh dấu 10 năm xây dựng và phát triển của Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex. Mặc dù với nhiều thách thức và khó khăn do ảnh hưởng của thị trường giá dầu thế giới, ảnh hưởng của việc tăng tỷ giá VNĐ so với USD, ảnh hưởng của lãi suất, của cạnh tranh, của trị trường… xong Petrolimex Aviation đã hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm đặt ra. Sản lượng xuất bán đạt 129% kế hoạch, tăng 36% so với năm 2017; Lợi nhuận trước thuế tăng 8% so với năm 2017, đạt 101,2% kế hoạch. Về công tác sản xuất, kinh doanh năm năm 2019, ông Nguyễn Văn Học đã đưa ra kế hoạch và các giải pháp triển khai tổng thể nhằm thực hiện kế hoạch 2019 đáp ứng kỳ vọng của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng Cổ đông Công ty.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Công ty đã tiếp thu các đề xuất, kiến nghị, đóng góp rất cụ thể từ các đơn vị, người lao động về các giải pháp về an ninh an toàn, kỹ thuật, kinh doanh, đặc biệt tập trung vào các nội dung đổi mới, sáng tạo đã và đang là định hướng, khuyến khích của Ban Lãnh đạo Công ty đối với toàn thể CBCNV để tiếp bước những thành công của các năm qua.

Tiếp thu và lĩnh hội sự chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn, Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Petrolimex Aviation quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo điều hành, bắt tay vào triển khai các công việc ngay từ những ngày đầu của năm 2019.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Đặng Trần Hiếu - Ủy viên HĐQT chuyên trách Công ty trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2018

Ông Đặng Trần Hiếu - Ủy viên HĐQT chuyên trách Công ty trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2018

Ông Nguyễn Văn Quyết  - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018

Ông Nguyễn Văn Quyết  - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018

Ông Phạm Huy Thông - Phó Tổng giám đốc và ông Phạm Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018

Ông Phạm Huy Thông - Phó Tổng giám đốc và ông Phạm Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Tổng giám đốc và ông Ngô Quốc Tuấn - Phó Tổng Giám đốc trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Tổng giám đốc và ông Ngô Quốc Tuấn - Phó Tổng Giám đốc trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018

Ông Trần Thanh Long - Phó tổng giám đốc và ông Ngô Quốc Tuấn - Phó Tổng Giám đốc trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018

Ông Trần Thanh Long - Phó tổng giám đốc và ông Ngô Quốc Tuấn - Phó Tổng Giám đốc trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018

Nguyễn Ngọc Tú