Phân bón Bình Điền (BFC) chi hơn 114 tỷ đồng tạm ứng cổ tức bằng tiền

Trong các năm qua, Phân bón Bình Điền chi trả cổ tức tỷ lệ khá cao cho cổ đông, cụ thể tỷ lệ 50% cho năm 2016 và 30% cho năm 2017.

CTCP Phân bón Bình Điền (mã chứng khoán BFC) vừa công bố Nghị quyết về việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 20%. Tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng. Danh sách cổ đông được chốt vào ngày 11/12 và thanh toán vào ngày 20/12/2018.

Với hơn 57,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền mà Phân bón Bình Điền dự tính chi ra khoảng hơn 114 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh, quý 3/2018, doanh thu thuần Phân bón Bình Điền đạt 1.661 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên chi phí tăng cao nên lợi nhuận sau thuế còn 58,4 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018 doanh thu thuần đạt trên 5.006 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thế đạt gần 203 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 154 tỷ đồng.

Tính chung đến hết quý 3/2018 Phân bón Bình Điền ghi nhận còn 240 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra còn 164 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, 13 tỷ đồng trong các quỹ khác thuộc chủ sở hữu và hơn 19 tỷ đồng vốn khác của chủ sở hữu.

Trong các năm qua, Phân bón Bình Điền chi trả cổ tức tỷ lệ khá cao cho cổ đông, cụ thể tỷ lệ 50% cho năm 2016 và 30% cho năm 2017. Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất, BFC đã thông qua kế hoạch cổ tức cho năm 2018 là 25% bằng tiền mặt.

Cùng với kết quả kinh doanh giảm sút, giá cổ phiếu BFC của Phân bón Bình Điền đã giảm đến 12% so với thời điểm đầu năm 2018.

Thanh Xuân