Phạt 370 triệu đồng doanh nghiệp kinh doanh đa cấp Sunrider Việt Nam

Sau quá trình thanh tra, Bộ Công Thương mới đây cho biết đã phát hiện 6 sai phạm tại Công ty TNHH Người Lái Xe Mặt Trời Việt Nam (Sunrider Việt Nam) và xử phạt 370 triệu đồng cho các vi phạm này.

Công ty TNHH Người Lái Xe Mặt Trời Việt Nam (Sunrider Việt Nam) có mã số doanh nghiệp 0310424337, đăng ký lần đầu ngày 19/10/2010 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

Sunrider Việt Nam đặt trụ sở chính tại Tòa nhà Lam Giang, số 167-173 Trần Hương Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, do bà Trần Thị Hà My giữ chức Tổng Giám đốc.

Đây là doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng và bảo vệ sức khỏe.

Công ty này được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 046/QLCT-GCN ngày 15/7/2015 và được sửa đổi, bổ sung lần gần nhất (lần 6) ngày 15/3/2019.

Từ tháng 1/2018 đến thời điểm kiểm tra, tổng số người ký kết hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với Công ty là 473 người (trong đó có 348 mã đã chấm dứt hợp đồng và còn 125 mã đang hoạt động).

Tại Việt Nam hiện nay, có 23 doanh nghiệp đang hoạt động bán hàng đa cấp hợp pháp. Sunrider Việt Nam là một trong những doanh nghiệp nằm trong kế hoạch thanh tra của Bộ Công Thương năm 2019 về việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết, quá trình thanh tra đã phát hiện ra 6 vấn đề tại Công ty:

  • Công ty đã vi phạm quy định tại khoản 8 Điều 40 Nghị định 40/2018/NĐ-CP về  việc vận hành hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp;
  • Công ty đã vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định 40/2018/NĐ-CP về trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký tại Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
  • Công ty đã vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định 40/2018/NĐ-CP về việc lưu hành hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp không có đầy đủ thông tin cơ bản;
  • Công ty đã vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 40/2018/NĐ-CP về trách nhiệm thông báo sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp khi có thay đổi mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp và chương trình đào tạo cơ bản;
  • Công ty đã vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định 40/2018/NĐ-CP về trách nhiệm thực hiện đúng quy tắc hoạt động đã đăng ký;
  • Công ty đã vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định 40/2018/NĐ-CP về việc cử đào tạo viên không đáp ứng điều kiện thực hiện đào tạo cơ bản cho người tham gia.

Căn cứ kết quả thanh tra, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã xử phạt Công ty TNHH Người Lái Xe Mặt Trời Việt Nam số tiền 370.000.000 đồng về các hành vi vi phạm này.

Thy Thảo