PVN bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc mới

Hôm nay, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) chính thức công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Tập đoàn.

Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, HĐTV Tập đoàn quyết định điều động và bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Lê Xuân Huyên, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tập đoàn; bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Nguyễn Văn Mậu, Trưởng ban Tài chính Kế toán Tập đoàn giữ chức vụ Kế toán trưởng Tập đoàn. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trần Sỹ Thanh PVN
Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch HĐTV PVN mong muốn các đồng chí lãnh đạo được bổ nhiệm sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm.

 

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Chủ tịch HĐTV Trần Sỹ Thanh và Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng đã trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm.

Giao nhiệm vụ cho hai tân lãnh đạo, Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch HĐTV PVN nhấn mạnh trong thời điểm hiện tại Tập đoàn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, điều này đòi hỏi tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động Dầu khí cần phải nỗ lực, cố gắng để cùng Tập đoàn vượt qua khó khăn.

Ông Trần Sỹ Thanh mong muốn các đồng chí lãnh đạo được bổ nhiệm sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực bằng tất cả năng lực, khả năng, kinh nghiệm của mình qua từng vị trí công tác để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, người lao động Tập đoàn, đóng góp vào thành tích chung của Tập đoàn.

 Cũng nhân dịp này, Chủ tịch HĐTV Trần Sỹ Thanh kêu gọi tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động Tập đoàn nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy tinh thần, văn hoá dầu khí để giúp Tập đoàn vượt qua khó khăn, phát triển bền vững.

Lê Xuân Huyên
Ông Lê Xuân Huyên- tân Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn PVN

 

Thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm, Ông Lê Xuân Huyên cảm ơn sự tín nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động đã tin tưởng giao trọng trách mới và cam kết sẽ nỗ lực cố gắng, phát huy khả năng, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động Dầu khí hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của Tập đoàn.

Lãnh đạo PVN
Lãnh đạo Tập đoàn PVN

 

Nguyên Hà